Metta's Journey in Norway

ภาษาไทย
Norsk
Metta's Journey in Norway (TH)

EP14: การฉีดวัคซีนครั้งแรกในประเทศไทย

การฉีดวัคซีนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2378 ประเทศไทย มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2378 หรือตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งวัคซีนชนิดแรกนี้คือ วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ โรคที่ระบาดหนักในสมัยนั้น  โดยหมอบลัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) เป็นผู้นำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยเป็นวัคซีนที่ทำในลักษณะที่เรียกว่า “การปลูกฝี” …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP13: จิตอาสาพระราชทาน

นับตั้งแต่ปี 2561 จิตอาสาพระราชทาน ได้ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามพระบรมราโชบายที่มอบให้ หน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเอกชน และจังหวัดต่างๆ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ที่ผ่านมา แบ่งความช่วยเหลือเป็น 4 ประเภท …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP12: Paper Field Hospital Bed #นวัตกรรมเตียงกระดาศสู้ภัยโควิด19

เมตตาเห็นเตียงกระดาษที่เป็นนวัตกรรมผลิตขึ้นมาเพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นเตียงสนามกระดาษ เมตตาทึ่งมากเลยจริงๆ  ตามที่ทราบข่าวว่าประเทศไทยเกิดการระลอกใหม่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้ต้องสร้างโรงพยาบาลภาคสนามและมีเตียงไม่เพียงพอ  บริษัท Siam Cement Group (SCG) และมูลนิธิ SCG ได้ผลิตเตียงสนามกระดาษ SCGP (SCGP Paper Field Hospital Bed) ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ “Ergonomics” เพื่อรองรับการใช้งานของสรีระของคนเอเชีย น้ำหนักเบา …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP11: คลองโอ่งอ่าง

  คลองโอ่งอ่างโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากมีการพัฒนาจนกระทั่งฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองได้อย่างลงตัวกับชีวิตของชาวกรุงเทพฯ และได้รับรางวัลระดับโลก คือ 2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศ ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เนปาล และมาเลเซีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือว่าเป็น …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP10: กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก

กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก 10 คูคลอง ที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงให้จิตอาสาพระราชทานร่วมกันขุดลอก จนวันนี้เป็นคลองที่สวยสดสะอาดตา ทรงให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยทรงตระหนักว่า คลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อย และที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถีไทยที่มาแต่ดั้งเดิม ดังนั้น การพัฒนาคูคลองให้มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์ได้ทรงงาน ศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียด และมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสา  ช่วยกันดำเนินการขุดลอกคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี 2561 จนปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเราจึงมีคลองสวยน้ำใสและเป็นแหล่งพักผ่อนได้ …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP08:ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา คือ ดอกราชพฤกษ์ ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดี  ในนามของ “ดอกคูน” โดยมีความเชื่อว่า สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์ คือ สีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบาน คือ การผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น เหตุที่เลือกดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน คือ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP07: ช้าง (Asia Elephant) สัตว์ประจำชาติของไทย

ช้างเป็นสัตว์บกที่นับว่ามีรูปร่างใหญ่ที่สุดในโลก ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งยังมีอายุที่ยืนยาวอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเรานั้น ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง โดยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ เพราะในยามออกรบจะทรงประทับบนหลังช้างเพื่อสู้รบกับข้าศึกและจะใช้ช้างที่มีลักษณะอันเป็นมงคลซึ่งตรงตามตำราคชลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ สำหรับประโยชน์ของการใช้งานนั้น คนไทยเรานิยมนำช้างมาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่พระราชพิธีมงคลตลอดจนถึงงานเกษตรกรรม ใช้ตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน จึงถือว่าชาวไทยค่อนข้างมีความผูกพันกับช้างอย่างมากและสืบทอดเช่นนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ในสมัยก่อน ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลของคนไทย เพราะแสนรู้ น่ารัก และใช้งานได้หลากประโยชน์ แต่ความเจริญขึ้นของสังคมและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทำให้การนำช้างมาใช้งานมีความสำคัญลดลง อีกทั้งจำนวนของช้างก็มีลดน้อยลงตามไปด้วย และทุกวันนี้ช้างป่าแทบจะไม่มีที่ให้อยู่อาศัย เนื่องจากมนุษย์ได้เข้าไปรุกรานทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP06: การเสด็จประพาสสำเพ็งของรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา

เมื่อเกือบ 75 ปีก่อน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 ) และสมเด็จพระอนุชา (รัชกาลที่ 9) ในขณะนั้น ได้เสด็จประพาสสำเพ็ง ซึ่งเป็นหมายกำหนดการหนึ่งในหลายพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ หลังจากที่ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP05: Amazing Thailand, Awaiting Thailand

โควิด-19 สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสต่อสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก โดยผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะพลาสติกจากการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ในขณะที่ผลกระทบเชิงบวกช่วงที่มีการล็อคดาวน์และจำกัดการเดินทางทั้งของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล ปะการัง ได้รับการฟื้นฟู การลดลงของปริมาณนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากมาตรการจำกัดการเดินทาง และมาตรการปิดพื้นที่อุทยาน เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว …

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by