Metta's Journey in Norway

ภาษาไทย
Norsk
Metta's Journey in Norway (TH)

EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ (ต้นแบบ) เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเคลื่อนที่และทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับรถดังกล่าว จำนวน 1 คัน ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด พร้อมด้วย …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP03:ยิ้มสยาม: สยามเมืองยิ้ม

#ยิ้มสยาม ยิ้มสยาม หรือ สยามเมืองยิ้ม เป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายหลังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504- 2509) ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านอนุสาร อสท. ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ความเป็นกันเอง มีไมตรีจิตและบริการเพื่อเอาใจลูกค้า (จาก www.sookkasean.com) …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP02: การไหว้

#การไหว้#การทักทายแบบนิวนอมอล “เมตตา..ลูกต้องไหว้สวยๆ นะ เพราะการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัดของคนไทย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน พอยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายว่า “สวัสดีค่ะ” และส่งยิ้มหวานๆ คนอื่นจะรู้เลยว่าเรา คือ คนไทย” นี่คือคำสอนของแม่ที่พร่ำบอกเมตตามาตั้งแต่เล็ก คุณแม่สอนให้เมตตาไหว้ ทำท่าไหว้และยิ้มหวานให้เมตตาดูเป็นตัวอย่าง แม่ไหว้สวยมากๆ เห็นแล้วต้องยิ้มตามแม่เลย เมตตายังเคยหัดไหว้ตัวเองในกระจก เพราะตั้งใจอยากจะไหว้ให้สวยเหมือนแม่ ให้สมกับเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ และเป็นคนที่มีเลือดในตัวครึ่งหนึ่งเป็นคนไทย เมตตาอยากรู้เพิ่มเติม เลยเข้าไปค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและได้เรียนรู้ว่า การไหว้นั้นเป็นมารยาทของไทยที่มีการสืบทอดกันมาช้านานหลายศตวรรษ เป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายในการทักทาย …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP01: วันชาติไทย

#รู้หรือไม่ทำไมวันชาติไทยคือวันที่5ธันวาคม เพื่อนๆ ทราบหรือไม่คะว่า โดยทั่วไปทุกประเทศต้องมีวันชาติ แต่จะกำหนดให้วันใดเป็นวันชาตินั้น ก็แล้วแต่แต่ละประเทศจะเลือกจากวันสำคัญของชาติที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยเพิ่งมีวันชาติเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัฐบาลพันเอก หลวงพิบูลสงคราม แต่วันที่ 24 มิถุนายน ก็เป็นวันชาติของประเทศไทยได้เพียง 21 ปีเท่านั้น เพราะว่าในวันที่ 23 …

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by