ทำเนียบข้าราชการ
List of Officials

นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ
Miss Karntimon Ruksakiati

เอกอัครราชทูต
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

03

นายศุภโชค เย็นทรวง
Mr. Supachoke Yensuang

ที่ปรึกษา
Counsellor

04

นางสาวพีระยา หอมโกศล
Miss Bheraya Homkosol

ที่ปรึกษา
Counsellor

05

นางสุรินทร์ดา หอมจันทร์
Mrs. Surinda Homchantra

เลขานุการโท
Second Secretary

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.