การเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบิน QATAR AIRWAYS ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

h1-a350-hero

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับชาวไทยในนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ QR 836 ในวันดังต่อไปนี้ (และมีบัตรโดยสารแล้ว) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับโควตาในการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ แต่ละเที่ยวบิน มีโควตา SQ จำนวน 20 คน 

1) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/Y22jTEmE7LKfQ75Z8 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

2) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/3XyhPRipXYFoMBHB7 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

3) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 12 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/PZa6QGBmsJSJj2Cx7 ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564

4) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 26 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/KRbK6xyMB79VAUG28 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564


หมายเหตุ ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มโควตาแล้วค่ะ 

ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินข้างต้นอยู่แล้ว โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับ เอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัวใน SQ ทันทีทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับ Email ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ และแจ้งขอตรวจสอบทาง Email: covid19@thaiembassy.no ค่ะ (ขอความกรุณาไม่ตรวจสอบทางโทรศัพท์ หรือ inbox ของ Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ) 

อนึ่ง หากตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านไม่มีบัตรโดยสารที่ระบุเที่ยวบินและวันเดินทางตามข้างต้น ท่านจะไม่สามารถใช้เอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัว SQ ในการขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.