ข่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เข้าร่วมพิธีทำบุญศตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ถวายแด่พระราชปริยัตยาลังการ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญศตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ถวายแด่พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทย       การ์เดอร์โมน โดยมีพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ และรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งจากวัดไทยในนอร์เวย์และจากประเทศไทยเข้าร่วมรวม ๑๓ รูป และมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน            ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่พระราชปริยัตยาลังการ หรือ “หลวงปู่วิชัย” อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ได้มีคุณูปการอย่างยิ่งในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนไทยเสมอมา จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์และชุมชนคนไทยในประเทศนอร์เวย์อย่างกว้างขวาง จน    มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๔

ผู้บริหารบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท OKEA ซึ่งบริษัทบางจากฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยบริษัท OKEA เป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Draugen ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของนอร์เวย์ ที่ผลิตน้ำมันส่งออกไปขายในยุโรปและส่งก๊าซธรรมชาติไปขายยังสหราชอาณาจักร การลงทุนขยายกิจการของบริษัทบางจากฯ ผ่านการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทบางจากฯ ยังเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในมิติอื่น ๆ เช่น กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชน-ประชาชน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องดังกล่าวด้วย

กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์นำโดย น.ส. ณฤดี ปลิวสูงเนิน ได้นำคณะนักเรียนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพในกรุงออสโล และเมืองใกล้เคียงรวม 35 คน เข้าพบ ออท. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนไทยในนอร์เวย์ และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรียนไทยในนอร์เวย์ต่อไป

การมอบรางวัลให้กับ ททท. และสายการบินไทยในงาน Grand Travel Awards 2020 เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัล Grand Travel Awards 2020 ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ จัดต่อเนื่องเป็นเวลา ๒๕ ปี โดยนิตยสาร TRAVELNEWS ในปีนี้มีหน่วยงานของไทยที่ได้รับรางวัลในงานดังกล่าว ได้แก่ (๑) สำนักงาน ททท. กรุงสตอกโฮล์ม (รับผิดชอบนอร์เวย์) ได้รับรางวัล Best Foreign Tourist Office of the Year และ (๒) สายการบินไทย ได้รับรางวัล Best Airlines Intercontinental with Direct Departure from Norway สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทย คือ สำนักงาน ททท. กรุงสตอกโฮล์ม และสายการบินไทย ได้รับรางวัลในงานนี้มาแล้ว หน่วยงานละ …

การมอบรางวัลให้กับ ททท. และสายการบินไทยในงาน Grand Travel Awards 2020 เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ Read More »

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในภูมิภาคนอร์ดิก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณพิมผกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงของไทย เนื่องในโอกาสที่ได้รับเชิญให้นำภาพยนตร์ไทย เรื่อง มหาสมุทรและสุสาน (The Island Funeral) เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์ของผู้กำกับหญิง RVK Feminist Film Festival ที่กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2563 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี รวมถึงความเสมอภาคทางเพศในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างกระแสความนิยมไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และจะนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ในมิติอื่น ๆ ต่อไป ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับคุณพิมผกาฯ และชื่นชมที่การเข้าร่วมฉายภาพยนตร์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้ มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์อีกด้วย ภาพยนตร์ “มหาสมุทรและสุสาน” ของไทย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นการถ่ายทอดเรื่องราวในอีกแง่มุมที่ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งความสวยงามของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ เมือง Moss

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Moss (ห่างจากกรุงออสโลประมาณ 63 กม.) ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ โดยศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เด็กเล็ก เยาวชน และ  ชาวนอร์เวย์ที่สนใจ รวมทั้งสอนภาษาและวัฒนธรรมนอร์เวย์ให้แก่ชาวไทย และเยาวชนไทยที่ติดตามผู้ปกครองมาพำนักอยู่ในนอร์เวย์เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับผู้บริหารและครูอาสาของสมาคมฯ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในนอร์เวย์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของชุมชนไทยในนอร์เวย์ ที่ถือเป็นส่วนขยายและเป็นกำลังสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนอร์เวย์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมก่อนปิดการเรียนการสอนในช่วงคริสมาสต์กับเยาวชนไทย และใช้โอกาสดังกล่าวในการสอบถามและติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยด้วย

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ปี 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 คณะข้าราชการ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำโดยนางสาว มธุรวีร์   วิสุทธกุล อุปทูต วางพวงมาลาถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ เมืองเบรวิก โดยมีผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี พระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก เป็นพระบรมราชานุสารีย์เท่าพระองค์จริงองค์เดียวในต่างประเทศที่ประดิษฐานอยู่ภายนอกอาคาร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ในปี 2450 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ การเสด็จฯ เยือนนอร์เวย์เป็นเวลา 1 เดือนสิ้นสุดลงที่เมืองเบรวิก ซึ่งการเสด็จประพาสครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่คนนอร์เวย์ยังระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ 1. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยมีนางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล อุปทูตรักษาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งประชาชนชาวไทยในประเทศนอร์เวย์และครอบครัว พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี รวม 80 คน ในโอกาสดังกล่าว พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และมีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป 2. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยอุปทูตฯ เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี เป็นเวลา 89 วินาที

Thai Flavours in Oslo

เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงออสโล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย “Thai Flavours in Oslo” ภายใต้แนวคิดการนำเสนอรสชาติที่ดีที่สุดของอาหารไทยผ่านวัตถุดิบชั้นเยี่ยมตามฤดูกาลของนอร์เวย์ และมุ่งเน้นการเข้าถึงวิถีการบริโภคและ lifestyle ของคนนอร์เวย์ ที่ให้คุณค่าเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและการบริโภคแบบยั่งยืน กิจกรรมแรก “Thai Flavours in Oslo: Super Thai Friday” จัดในบรรยากาศสบายๆ สอดคล้องกับ lifestyle เย็นวันศุกร์ของคนท้องถิ่น ที่ VIPPA (แหล่งรวมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในกรุงออสโล) มีสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ด้านอาหาร/ท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยในรูปแบบ ‘วัตถุดิบปริศนา’ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรสชาติ/วัตถุดิบพื้นฐานที่จำเป็นของการปรุงอาหารไทยและคุณค่าของสมุนไพรไทยแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้คนนอร์เวย์กล้าที่จะประยุกต์ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยที่บริโภคได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ในงานยังใช้ภาชนะแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามวิถีชีวิตของคนนอร์เวย์และกระแสรักษ์โลกด้วย กิจกรรมที่สอง “Thai Flavours in …

Thai Flavours in Oslo Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ 1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยพระภิกษุ จำนวน 11 รูป เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนรวมประมาณ 50 คน  3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำข้าราชการ เจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมชาวไทยที่เข้าร่วมงาน พิธีฯ ประมาณ …

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 Read More »

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by