ข่าว

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย

เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเเพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก จากโรงพยาบาลดรัมเมน (Drammen) ของนอร์เวย์ เยือนไทย เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในสาขาที่นอร์เวย์มีความเชี่ยวชาญให้กับสถาบัน/บุคลากรด้านการแพทย์ของไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมครัั้งนี้ นอกจากจะตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้าน Medical Hub ที่รัฐบาลกำลังผลักดันแล้ว ยังจะช่วยนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ Medical Tourism ของไทย โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลสองฝ่ายจะจัดทำแนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวทำหนังสือเดินทางในเดือนมีนาคม 2561

เนื่องจากการจองคิวทำหนังสือเดินทางในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเดือนมีนาคม 2561 เต็มหมดแล้ว จึงขอเชิญชวนท่านที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง มารับบริการเพิ่มได้ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ที่สถานทูตฯ โดยส่งชื่อเพื่อทำการสำรองคิวนัดหมาย ที่อีเมล์ supachokey@mfa.go.th  

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์

สถานทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ จัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเด็กสองวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวิถีที่แตกต่างของแม่ชาวไทยกับวัฒนธรรมของนอร์เวย์ การพูดคุยในครั้งนี้ มุ่งเป้าให้บรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะแม่ชาวไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตรแบบนอร์เวย์ ซึ่งไม่เหมือนกับวีถีของไทย ทั้งเรื่องการใช้คำพูด (ดุด่าขู่ว่ากล่าว) และการแสดงออก (ฟาดตี) จนทำให้หลาย ๆ กรณี เด็กสองวัฒนธรรมที่เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมนอร์เวย์หลายรายกลายเป็นเด็กมีปัญหา (เครียด ซึมเศร้า) การพูดคุยในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการทำงานของสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของนอร์เวย์ หรือ Barnevernet ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเสมือน “ตัวช่วย” และ “ช่องทางให้คำปรึกษา” เพื่อนำพาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างมุมมองใหม่ให้กับบรรดาแม่ชาวไทย ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอขอบคุณทีมงานสมาคมสตรีไทยทุกท่าน คุณแอม ประธานสมาคม ครูต้อย พี่ดาว ตลอดจนอาจารย์ชนกกมล จากสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ที่กรุณาให้ความรู้ในครั้งนี้ หากบรรดาผู้ปกครองท่านใดเกิดมีความวิตกกังวล ทุกข์ใจ เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานในนอร์เวย์ ทั้งที่อาจเกิดจากข้อจำกัดด้านรายได้ และ/หรือวิกฤติในครอบครัวใหม่ ขอให้ท่านอย่าได้กลัวที่จะนัดหมายเพื่อขอเข้าไปรับคำปรึกษาจากสำนักงาน Barnevernet ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานท่านเอง หรือติดต่อสอบถามสถานทูตฯ ได้เช่นกัน

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดไทย บาร์เก้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโดยรอบมารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวม 64 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 62 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 2 ราย                                                                     …

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 Read More »

โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้

ความผันผวนอย่างสูงของอุณหภูมิในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ถนนทั้งในเมืองหลวงและแถบอื่น ๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ลื่นมาก จนยอดผู้บาดเจ็บจากการลื่นล้มมีจำนวนสูงผิดปกติในปีนี้ และจากสถิติห้องฉุกเฉินในกรุงออสโลตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำการรักษาคนเดินเท้ากว่า 48 คน/วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะบาดเจ็บจากกระดูกร้าวและหักที่บริเวณข้อมือ เนื่องจากผู้บาดเจ็บพยายามยันตัวเองในขณะที่ล้มลง รองลงมา คือ กระดูกสะโพกร้าว โดยในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Akershus ได้ทำการผ่าตัดกระดูกสะโพกให้คนไข้ไปแล้วกว่า 94 ครั้ง ซึ่งปกติการผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ 60 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ในกรุงออสโล มีการโรยก้อนกรวดไปแล้วกว่า 22,000 ตัน บนถนนตลอดฤดูหนาวที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอให้ทุก ๆ ท่านระมัดระวังในการเดินทางเท้าในช่วงหน้าหนาวนี้ ที่มา: http://norwaytoday.info/news/unusually-high-number-injuries-oslo-far-year/

งานชุมนุมกลุ่มคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญสมาคมพยาบาลไทยในนอร์เวย์มาจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยที่ประกอบอาชีพพยาบาลในนอร์เวย์และคู่สมรสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนอร์เวย์รวมประมาณ 42 คน เข้าร่วม บรรยากาศของการพบปะหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ากว่าจะได้เป็นพยาบาลในนอร์เวย์ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง โดยทางกลุ่มได้มีเครือข่ายของตนเองใน facebook ไว้คอยช่วยเหลือดูแล และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่ผู้ที่กำลังพยายามสมัครเป็นพยาบาลหรือผู้ที่สนใจ

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือและร่วมกันหาทางแก้ไข ประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ดำเนินโครงการร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขั้วโลกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว โดยได้นำคณะอาจารย์เดินทางไปหารือเรื่องความร่วมมือกับ UNIS ที่เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard ทางเหนือของนอร์เวย์ และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Svalbard Science Conference ณ กรุงออสโล

งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดงานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมด้านกฎหมายโดยองค์กร JURK-Legal Advice for Women ของนอร์เวย์เพื่อนำความรู้ด้านกฎหมายไปเผยแพร่ต่อให้กับสตรีไทยในนอร์เวย์ทั่วประเทศ สมาคมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมไทย-นอร์เวย์ เมืองฮอร์ดาแลนด์ สมาคมไทยจากเมืองเชอร์ดอล เขตทรินเดลัทเหนือ สมาคมสตรีไทยออสโล สมาคมไทยฟอร์เรนนิ่ง Hedmark สมาคมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเมืองทูเทน สมาคมไทยจากเมือง Narvik สมาคมไทยจากเมือง Kirkenes และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในการมอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. (พิธีบำเพ็ญกุศล) และเวลา 16.30 น. (พิธีถวายดอกไม้จันทน์) ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล การแต่งกาย เอกอัครราชทูต/ ข้าราขการ/ หัวหน้าสำนักงานในทีมประเทศไทย :    เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป  สุภาพบุรุษ  : สูท หรือชุดสุภาพสีดำล้วน ไว้ทุกข์ สุภาพสตรี  : ชุดไทยสีดำ หรือชุดสุภาพสีดำล้วน ไว้ทุกข์ เครื่องแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

พีธีมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ วัดไทยในนอร์เวย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมาลงทะเบียนในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น. ณ วัดไทยนอร์เวย์ และเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการกับจิตอาสาทุกท่าน (ทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน) ในเวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย: ไว้ทุกข์ (สีดำล้วน งดกางเกงยีนส์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 2212 8666 และ 9124 4348