Metta’s Journey in Norway (TH)

EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ (ต้นแบบ) เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเคลื่อนที่และทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับรถดังกล่าว จำนวน 1 คัน ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด พร้อมด้วย บริษัท THINK NET จำกัด และบริษัท PLUSE SCIENCE จำกัด ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปทดลองใช้ ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน ให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด …

EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย Read More »

EP03:ยิ้มสยาม: สยามเมืองยิ้ม

#ยิ้มสยาม ยิ้มสยาม หรือ สยามเมืองยิ้ม เป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายหลังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504- 2509) ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านอนุสาร อสท. ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ความเป็นกันเอง มีไมตรีจิตและบริการเพื่อเอาใจลูกค้า (จาก www.sookkasean.com) ยิ้มสยาม  คือคำว่า ยิ้ม เชื่อมกับ คำว่า สยาม ให้เป็นศัพท์เดียวที่แปลความหมายได้ว่า การยิ้มของคนสยามหรือคนไทย ซึ่งเมื่อเผชิญปัญหาหรือเจออะไรก็ยิ้มไว้ก่อน ยิ้มสยาม และสยามเมืองยิ้ม จึงเป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการโปรโมตการท่องเที่ยวในลักษณะ “ทัวร์ลิตต์”และ “เพรสทัวร์”  อาจรวมทั้ง “ทัวร์ซำเหมา” แม้ว่าการท่องเที่ยวที่เน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ที่ดูเป็นการทอดไมตรีการบริการเพื่อเอาใจลูกค้า ลูกทัวร์ ที่มาบริการ “ยิ้ม” จะไม่ได้จำกัดเฉพาะคนสยามหรือประเทศไทยเท่านั้น แต่มีลักษณะเดียวกันทั้งอุษาคเนย์ หรือทั่วโลกก็ว่าได้ แต่ “ยิ้มสยาม” ในที่นี้ จำกัดเฉพาะความหมายถึงรอยยิ้มของคนไทยเท่านั้น  “สยามเมืองยิ้ม” …

EP03:ยิ้มสยาม: สยามเมืองยิ้ม Read More »

EP02: การไหว้

#การไหว้#การทักทายแบบนิวนอมอล “เมตตา..ลูกต้องไหว้สวยๆ นะ เพราะการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัดของคนไทย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน พอยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายว่า “สวัสดีค่ะ” และส่งยิ้มหวานๆ คนอื่นจะรู้เลยว่าเรา คือ คนไทย” นี่คือคำสอนของแม่ที่พร่ำบอกเมตตามาตั้งแต่เล็ก คุณแม่สอนให้เมตตาไหว้ ทำท่าไหว้และยิ้มหวานให้เมตตาดูเป็นตัวอย่าง แม่ไหว้สวยมากๆ เห็นแล้วต้องยิ้มตามแม่เลย เมตตายังเคยหัดไหว้ตัวเองในกระจก เพราะตั้งใจอยากจะไหว้ให้สวยเหมือนแม่ ให้สมกับเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ และเป็นคนที่มีเลือดในตัวครึ่งหนึ่งเป็นคนไทย เมตตาอยากรู้เพิ่มเติม เลยเข้าไปค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและได้เรียนรู้ว่า การไหว้นั้นเป็นมารยาทของไทยที่มีการสืบทอดกันมาช้านานหลายศตวรรษ เป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายในการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองข้างประนมให้นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ยกมือขึ้นในระดับ ต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ให้ทำการรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้การประนมมือในระดับอกอก แล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นเล็กน้อย พร้อมกับก้มศีรษะเพื่อแสดงการรับไหว้ที่สุภาพนุ่มนวล เมตตาสนใจรายละเอียดตรงนี้มาก เมตตารู้แล้วว่าจะไหว้ให้สวยได้อย่างไร ต้องทำตามข้อแนะนำ ดังนี้ “การประนมมือไหว้นั้น ฝ่ามือทั้งสองข้างจะต้องทาบทับกัน ปลายนิ้วทาบสนิทกัน ทำหลังมือให้โป่งออกเล็กน้อย ไม่ต้องมากเป็นดอกบัวตูมและไม่แบนราบเป็นใบไม้” เมตตาลองทำดูหลายครั้งจนแม่บอกว่าเมตตาไหว้สวยกว่าแม่อีก เมตตาว่า แม่ต้องแกล้งชมเพื่อให้เมตตามีกำลังใจแน่นอน นอกจากนี้ เมตตายังได้รู้ว่า ในการไหว้นั้นมีระดับของการไหว้ โดยแบ่งออกเป็น …

EP02: การไหว้ Read More »

EP01: วันชาติไทย

#รู้หรือไม่ทำไมวันชาติไทยคือวันที่5ธันวาคม เพื่อนๆ ทราบหรือไม่คะว่า โดยทั่วไปทุกประเทศต้องมีวันชาติ แต่จะกำหนดให้วันใดเป็นวันชาตินั้น ก็แล้วแต่แต่ละประเทศจะเลือกจากวันสำคัญของชาติที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยเพิ่งมีวันชาติเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัฐบาลพันเอก หลวงพิบูลสงคราม แต่วันที่ 24 มิถุนายน ก็เป็นวันชาติของประเทศไทยได้เพียง 21 ปีเท่านั้น เพราะว่าในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้แต่งตั้งคณ ะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมีพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอความเห็นว่า สมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยให้ยกเลิกวันชาติเดิม คือ วันที่ 24 มิถุนายน และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 คือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ดังนั้น วันชาติ จึงตรงกับวันที่ 5 …

EP01: วันชาติไทย Read More »

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by