Metta’s Journey in Norway (TH)

EP14: การฉีดวัคซีนครั้งแรกในประเทศไทย

การฉีดวัคซีนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2378 ประเทศไทย มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2378 หรือตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งวัคซีนชนิดแรกนี้คือ วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ โรคที่ระบาดหนักในสมัยนั้น  โดยหมอบลัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) เป็นผู้นำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยเป็นวัคซีนที่ทำในลักษณะที่เรียกว่า “การปลูกฝี” รัชกาลที่ 3 ทรงทราบเรื่องราวในการปลูกฝีของหมอบรัดเลย์ จึงมีรับสั่งให้หมอหลวงไปทำการฝึกปลูกฝีกับหมอบลัดเลย์ ในระยะแรก ประเทศไทยต้องนำเข้าพันธุ์หนองฝีจากสหรัฐอเมริกา แต่ภายหลังหมอบลัดเลย์ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการปลูกฝีแบบ variolation คือ การนําเอาหนองฝีจากผู้ป่วยไข้ทรพิษมาทําการปลูกฝี ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ชาวจีนค้นพบ โดยหมอบลัดเลย์ตั้งใจว่า หากวิธีการปลูกฝีแบบชาวจีนนี้ไม่ได้ผลดีตามที่ควร หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย ก็จะกลับไปใช้วิธีการนำเข้าพันธุ์หนองฝีจากสหรัฐฯ ตามเดิม โดยมีค่าบริการคนละ 1 บาท และมีเงื่อนไขว่าจะได้เงินคืน 50 สตางค์ เมื่อกลับมาติดตามตรวจผลดู และ ฝีดีขึ้น ทั้งนี้ เงินที่ได้จะนำไปซื้อพันธุ์หนองฝีมาใช้ต่อไป ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 …

EP14: การฉีดวัคซีนครั้งแรกในประเทศไทย Read More »

EP13: จิตอาสาพระราชทาน

นับตั้งแต่ปี 2561 จิตอาสาพระราชทาน ได้ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามพระบรมราโชบายที่มอบให้ หน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเอกชน และจังหวัดต่างๆ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ที่ผ่านมา แบ่งความช่วยเหลือเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร และ25 จังหวัดภาคกลาง ดำเนินการแล้ว 277 หลัง (กรุงเทพฯ 176 หลัง และต่างจังหวัด 101 หลัง) ปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัด ให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนเพื่อเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ ดำเนินการแล้ว 27 แห่ง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย ปัจจุบันดำเนินการแล้ว การมอบเตียงคนไข้ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 155 เตียง การมอบรถเข็น จำนวน 74 คัน การมอบที่นอนลม …

EP13: จิตอาสาพระราชทาน Read More »

EP12: Paper Field Hospital Bed #นวัตกรรมเตียงกระดาศสู้ภัยโควิด19

เมตตาเห็นเตียงกระดาษที่เป็นนวัตกรรมผลิตขึ้นมาเพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นเตียงสนามกระดาษ เมตตาทึ่งมากเลยจริงๆ  ตามที่ทราบข่าวว่าประเทศไทยเกิดการระลอกใหม่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้ต้องสร้างโรงพยาบาลภาคสนามและมีเตียงไม่เพียงพอ  บริษัท Siam Cement Group (SCG) และมูลนิธิ SCG ได้ผลิตเตียงสนามกระดาษ SCGP (SCGP Paper Field Hospital Bed) ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ “Ergonomics” เพื่อรองรับการใช้งานของสรีระของคนเอเชีย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บ ประกอบง่ายใน 8 นาที โดยไม่ต้องใช้กาวใช้ได้นาน 3 เดือน หากไม่โดนน้ำ และรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัมในแนวราบ เตรียมการผลิต 10,000 เตียง และ มีการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศจำนวนกว่า 3,500 เตียง เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด ได้ใช้ทันต่อสถานการณ์ล่าสุดในเมืองไทย   เตียงกระดาษที่เป็นนวัตกรรมเพื่อบริจาคช่วยเหลือสังคมในภาวะเร่งด่วน และเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเอาชนะโควิด-19  เมตตาประทับใจมาก ทั้งประทับใจนวัตกรรมเตียงกระดาษและน้ำใจแห่งความสามัคคีของคนไทย   เครดิตภาพและเรื่อง..แฟนเพจ “พระลาน” …

EP12: Paper Field Hospital Bed #นวัตกรรมเตียงกระดาศสู้ภัยโควิด19 Read More »

EP11: คลองโอ่งอ่าง

  คลองโอ่งอ่างโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากมีการพัฒนาจนกระทั่งฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองได้อย่างลงตัวกับชีวิตของชาวกรุงเทพฯ และได้รับรางวัลระดับโลก คือ 2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศ ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เนปาล และมาเลเซีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือว่าเป็น #ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน   “คลองโอ่งอ่าง” เป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุง ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไป โดยใน พ.ศ.2326 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองคูเมืองเดิม โดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพู ผ่านวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพธิดาราม วัดสระเกศฯ วังบูรพาภิรมย์ ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ เหนือวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นระยะทางราว 3.5 ก.ม.   เมื่อก่อนนี้คลองโอ่งอ่างเป็นที่ตั้งของตลาดสะพานเหล็ก …

EP11: คลองโอ่งอ่าง Read More »

EP10: กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก

กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก 10 คูคลอง ที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงให้จิตอาสาพระราชทานร่วมกันขุดลอก จนวันนี้เป็นคลองที่สวยสดสะอาดตา ทรงให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยทรงตระหนักว่า คลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อย และที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถีไทยที่มาแต่ดั้งเดิม ดังนั้น การพัฒนาคูคลองให้มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์ได้ทรงงาน ศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียด และมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสา  ช่วยกันดำเนินการขุดลอกคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี 2561 จนปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเราจึงมีคลองสวยน้ำใสและเป็นแหล่งพักผ่อนได้ ไม่ต่ำกว่า 10 คลอง ประกอบด้วย 1. คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ 2. คลองบางลำพู 3. คลองเปรมประชากร 4. คลองผดุงกรุงเกษม 5. คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) 6. คลองวัดสังเวช 7. คลองแสนแสบ 8. คลองวัดตรีทศเทพ 9. คลองหลอดวัดราชบพิธ 10. คลองหลอดวัดราชนัดดา นอกจากนี้ ยังให้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน และดำเนินการย้ายคนเร่ร่อนอาศัยในพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองย้ายไปพำนักอยู่ในสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ รวมทั้ง …

EP10: กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก Read More »

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2512 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทรงทราบว่าชาวเขามีรายได้จากการจำหน่ายท้อพันธุ์พื้นเมืองกับรายได้จากการปลูกฝิ่น ซึ่งเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นท้อพันธุ์พื้นเมืองมีผลขนาดเล็ก จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีการปรับปรุงสายพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและให้ขายได้ในราคาที่สูงไม่แพ้ฝิ่น เมื่อรายได้จากท้อและผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้กำลังผลักดันแต่อย่างใด จากที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริงและทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อปี 2512 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร  รัฐบาลไทย  และรัฐบาลต่างประเทศ และได้ทรงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้  ดังนี้ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวเขาโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นน้ำลำธาร กำจัดการปลูกฝิ่น …

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย Read More »

EP08:ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา คือ ดอกราชพฤกษ์ ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดี  ในนามของ “ดอกคูน” โดยมีความเชื่อว่า สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์ คือ สีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบาน คือ การผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น เหตุที่เลือกดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน คือ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักแพร่หลาย มีชื่อเรียกหลายชื่อต่างกันในแต่ละภาค เช่น ลมแล้ง คูน อ้อดิบ  ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญ ๆ เช่น ลงหลักเมือง ลงเสาเอก ทำคฑาจอมพลและยอดธงชัย เฉลิมพลของกองทหาร ในช่วงฤดูร้อนราชพฤกษ์จะออกดอกสะพรั่งทั้งต้น ช่อดอกมีรูปทรงสวยงาม สีเหลืองอร่ามเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ รวมทั้งเป็นสีเดียวกับวันพระราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9

EP07: ช้าง (Asia Elephant) สัตว์ประจำชาติของไทย

ช้างเป็นสัตว์บกที่นับว่ามีรูปร่างใหญ่ที่สุดในโลก ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งยังมีอายุที่ยืนยาวอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเรานั้น ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง โดยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ เพราะในยามออกรบจะทรงประทับบนหลังช้างเพื่อสู้รบกับข้าศึกและจะใช้ช้างที่มีลักษณะอันเป็นมงคลซึ่งตรงตามตำราคชลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ สำหรับประโยชน์ของการใช้งานนั้น คนไทยเรานิยมนำช้างมาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่พระราชพิธีมงคลตลอดจนถึงงานเกษตรกรรม ใช้ตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน จึงถือว่าชาวไทยค่อนข้างมีความผูกพันกับช้างอย่างมากและสืบทอดเช่นนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ในสมัยก่อน ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลของคนไทย เพราะแสนรู้ น่ารัก และใช้งานได้หลากประโยชน์ แต่ความเจริญขึ้นของสังคมและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทำให้การนำช้างมาใช้งานมีความสำคัญลดลง อีกทั้งจำนวนของช้างก็มีลดน้อยลงตามไปด้วย และทุกวันนี้ช้างป่าแทบจะไม่มีที่ให้อยู่อาศัย เนื่องจากมนุษย์ได้เข้าไปรุกรานทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘สถาบันคชบาลแห่งชาติ’ ขึ้นที่จังหวัดลำปาง ในปี 2512 และมีกำหนดให้ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพราะฉะนั้น ตราบใดที่คนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ ในอนาคตช้างก็อาจจะกลายเป็นเพียงสัตว์ในตำนานที่มีไว้เล่าขานให้รุ่นลูกหลานฟังเท่านั้น เมื่อทราบกันเช่นนี้แล้วก็ต้องช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ช้างไทย ที่มา: http://thailand-db.blogspot.com/2015/09/blog-post_15.html

EP06: การเสด็จประพาสสำเพ็งของรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา

เมื่อเกือบ 75 ปีก่อน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 ) และสมเด็จพระอนุชา (รัชกาลที่ 9) ในขณะนั้น ได้เสด็จประพาสสำเพ็ง ซึ่งเป็นหมายกำหนดการหนึ่งในหลายพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ หลังจากที่ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2488 ก่อนหน้าที่จะเสด็จพระราชดำเนินไม่นาน มีการเคลื่อนไหวของคนจีนในประเทศไทยที่แสดงออกถึงความไม่พอใจรัฐบาลไทยในขณะนั้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และประเทศไทยซึ่งถูกบีบบังคับให้เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นต้องอยู่ในฐานะประเทศที่พ่ายแพ้สงครามเช่นกัน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งมีเงื่อนไขประการหนึ่งก็คือ ให้กองทัพจีนส่งกำลังทหารเข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย แต่เนื่องจากรัฐบาลไทยห่วงใยในเรื่องความมั่นคงของชาติ และต้องการพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร จึงขอให้ทหารญี่ปุ่นยอมวางอาวุธต่อลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเตน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอังกฤษ ประจำภาคเอเชียตะวันออกไกล ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวจีนขณะนั้น กอรปกับการที่ประเทศจีนได้ให้สัญชาติจีนกับคนจีนที่เกิดนอกประเทศ ยิ่งทำให้เกิดกระแสชาตินิยมในหมู่ชาวจีนเป็นอย่างมาก คนจีนที่พักอาศัยในบริเวณย่านเยาวราช  ราชชวงศ์สำเพ็ง ต่างได้แสดงออกถึงความรู้สึกชาตินิยมด้วยการประดับธงชาติจีนตามร้านค้า บ้านเรือน เพื่อแสดงออกว่าตนเป็นคนจีนไม่ใช่คนไทย นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ทำร้ายคนไทยที่ผ่านเข้าไปในย่านของคนจีนที่เรียกกันว่า “เลี๊ยะพะ” รวมทั้งการหยุดงาน ปิดร้าน …

EP06: การเสด็จประพาสสำเพ็งของรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา Read More »

EP05: Amazing Thailand, Awaiting Thailand

โควิด-19 สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสต่อสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก โดยผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะพลาสติกจากการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ในขณะที่ผลกระทบเชิงบวกช่วงที่มีการล็อคดาวน์และจำกัดการเดินทางทั้งของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล ปะการัง ได้รับการฟื้นฟู การลดลงของปริมาณนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากมาตรการจำกัดการเดินทาง และมาตรการปิดพื้นที่อุทยาน เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว สำหรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในสังกัดของกระทรวงฯ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติกว่า 148 แห่งทั่วประเทศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 36 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก 48 แห่ง โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ลดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในระยะสั้น พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศไทยมีโอกาสฟื้นตัวหลังจากที่มีการปิดอุทยานแห่งชาติและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่ในเขต       อุทยานฯ ที่เห็นได้ชัด คือ การฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะปะการังและหญ้าทะเล เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชนและโรงแรมที่พักตลอดแนวชายฝั่งลดลงส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเลดีขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการระงับการท่องเที่ยว ปะการังเหล่านี้ยังมีการก่อตัวและงอกใหม่ สำหรับสัตว์ทะเล …

EP05: Amazing Thailand, Awaiting Thailand Read More »

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.