สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2512 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทรงทราบว่าชาวเขามีรายได้จากการจำหน่ายท้อพันธุ์พื้นเมืองกับรายได้จากการปลูกฝิ่น ซึ่งเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นท้อพันธุ์พื้นเมืองมีผลขนาดเล็ก จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีการปรับปรุงสายพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและให้ขายได้ในราคาที่สูงไม่แพ้ฝิ่น เมื่อรายได้จากท้อและผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้กำลังผลักดันแต่อย่างใด จากที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริงและทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อปี 2512 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร  รัฐบาลไทย  และรัฐบาลต่างประเทศ และได้ทรงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้  ดังนี้ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวเขาโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นน้ำลำธาร กำจัดการปลูกฝิ่น …

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย Read More »

EP08:ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา คือ ดอกราชพฤกษ์ ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดี  ในนามของ “ดอกคูน” โดยมีความเชื่อว่า สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์ คือ สีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบาน คือ การผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น เหตุที่เลือกดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน คือ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักแพร่หลาย มีชื่อเรียกหลายชื่อต่างกันในแต่ละภาค เช่น ลมแล้ง คูน อ้อดิบ  ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญ ๆ เช่น ลงหลักเมือง ลงเสาเอก ทำคฑาจอมพลและยอดธงชัย เฉลิมพลของกองทหาร ในช่วงฤดูร้อนราชพฤกษ์จะออกดอกสะพรั่งทั้งต้น ช่อดอกมีรูปทรงสวยงาม สีเหลืองอร่ามเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ รวมทั้งเป็นสีเดียวกับวันพระราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9

EP07: ช้าง (Asia Elephant) สัตว์ประจำชาติของไทย

ช้างเป็นสัตว์บกที่นับว่ามีรูปร่างใหญ่ที่สุดในโลก ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งยังมีอายุที่ยืนยาวอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเรานั้น ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง โดยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ เพราะในยามออกรบจะทรงประทับบนหลังช้างเพื่อสู้รบกับข้าศึกและจะใช้ช้างที่มีลักษณะอันเป็นมงคลซึ่งตรงตามตำราคชลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ สำหรับประโยชน์ของการใช้งานนั้น คนไทยเรานิยมนำช้างมาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่พระราชพิธีมงคลตลอดจนถึงงานเกษตรกรรม ใช้ตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน จึงถือว่าชาวไทยค่อนข้างมีความผูกพันกับช้างอย่างมากและสืบทอดเช่นนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ในสมัยก่อน ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลของคนไทย เพราะแสนรู้ น่ารัก และใช้งานได้หลากประโยชน์ แต่ความเจริญขึ้นของสังคมและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทำให้การนำช้างมาใช้งานมีความสำคัญลดลง อีกทั้งจำนวนของช้างก็มีลดน้อยลงตามไปด้วย และทุกวันนี้ช้างป่าแทบจะไม่มีที่ให้อยู่อาศัย เนื่องจากมนุษย์ได้เข้าไปรุกรานทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘สถาบันคชบาลแห่งชาติ’ ขึ้นที่จังหวัดลำปาง ในปี 2512 และมีกำหนดให้ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพราะฉะนั้น ตราบใดที่คนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ ในอนาคตช้างก็อาจจะกลายเป็นเพียงสัตว์ในตำนานที่มีไว้เล่าขานให้รุ่นลูกหลานฟังเท่านั้น เมื่อทราบกันเช่นนี้แล้วก็ต้องช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ช้างไทย ที่มา: http://thailand-db.blogspot.com/2015/09/blog-post_15.html

EP06: การเสด็จประพาสสำเพ็งของรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา

เมื่อเกือบ 75 ปีก่อน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 ) และสมเด็จพระอนุชา (รัชกาลที่ 9) ในขณะนั้น ได้เสด็จประพาสสำเพ็ง ซึ่งเป็นหมายกำหนดการหนึ่งในหลายพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ หลังจากที่ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2488 ก่อนหน้าที่จะเสด็จพระราชดำเนินไม่นาน มีการเคลื่อนไหวของคนจีนในประเทศไทยที่แสดงออกถึงความไม่พอใจรัฐบาลไทยในขณะนั้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และประเทศไทยซึ่งถูกบีบบังคับให้เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นต้องอยู่ในฐานะประเทศที่พ่ายแพ้สงครามเช่นกัน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งมีเงื่อนไขประการหนึ่งก็คือ ให้กองทัพจีนส่งกำลังทหารเข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย แต่เนื่องจากรัฐบาลไทยห่วงใยในเรื่องความมั่นคงของชาติ และต้องการพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร จึงขอให้ทหารญี่ปุ่นยอมวางอาวุธต่อลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเตน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอังกฤษ ประจำภาคเอเชียตะวันออกไกล ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวจีนขณะนั้น กอรปกับการที่ประเทศจีนได้ให้สัญชาติจีนกับคนจีนที่เกิดนอกประเทศ ยิ่งทำให้เกิดกระแสชาตินิยมในหมู่ชาวจีนเป็นอย่างมาก คนจีนที่พักอาศัยในบริเวณย่านเยาวราช  ราชชวงศ์สำเพ็ง ต่างได้แสดงออกถึงความรู้สึกชาตินิยมด้วยการประดับธงชาติจีนตามร้านค้า บ้านเรือน เพื่อแสดงออกว่าตนเป็นคนจีนไม่ใช่คนไทย นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ทำร้ายคนไทยที่ผ่านเข้าไปในย่านของคนจีนที่เรียกกันว่า “เลี๊ยะพะ” รวมทั้งการหยุดงาน ปิดร้าน …

EP06: การเสด็จประพาสสำเพ็งของรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา Read More »

EP05: Amazing Thailand, Awaiting Thailand

โควิด-19 สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสต่อสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก โดยผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะพลาสติกจากการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ในขณะที่ผลกระทบเชิงบวกช่วงที่มีการล็อคดาวน์และจำกัดการเดินทางทั้งของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล ปะการัง ได้รับการฟื้นฟู การลดลงของปริมาณนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากมาตรการจำกัดการเดินทาง และมาตรการปิดพื้นที่อุทยาน เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว สำหรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในสังกัดของกระทรวงฯ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติกว่า 148 แห่งทั่วประเทศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 36 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก 48 แห่ง โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ลดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในระยะสั้น พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศไทยมีโอกาสฟื้นตัวหลังจากที่มีการปิดอุทยานแห่งชาติและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่ในเขต       อุทยานฯ ที่เห็นได้ชัด คือ การฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะปะการังและหญ้าทะเล เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชนและโรงแรมที่พักตลอดแนวชายฝั่งลดลงส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเลดีขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการระงับการท่องเที่ยว ปะการังเหล่านี้ยังมีการก่อตัวและงอกใหม่ สำหรับสัตว์ทะเล …

EP05: Amazing Thailand, Awaiting Thailand Read More »

EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ (ต้นแบบ) เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเคลื่อนที่และทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับรถดังกล่าว จำนวน 1 คัน ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด พร้อมด้วย บริษัท THINK NET จำกัด และบริษัท PLUSE SCIENCE จำกัด ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปทดลองใช้ ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน ให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด …

EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย Read More »

EP03:ยิ้มสยาม: สยามเมืองยิ้ม

#ยิ้มสยาม ยิ้มสยาม หรือ สยามเมืองยิ้ม เป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายหลังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504- 2509) ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านอนุสาร อสท. ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ความเป็นกันเอง มีไมตรีจิตและบริการเพื่อเอาใจลูกค้า (จาก www.sookkasean.com) ยิ้มสยาม  คือคำว่า ยิ้ม เชื่อมกับ คำว่า สยาม ให้เป็นศัพท์เดียวที่แปลความหมายได้ว่า การยิ้มของคนสยามหรือคนไทย ซึ่งเมื่อเผชิญปัญหาหรือเจออะไรก็ยิ้มไว้ก่อน ยิ้มสยาม และสยามเมืองยิ้ม จึงเป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการโปรโมตการท่องเที่ยวในลักษณะ “ทัวร์ลิตต์”และ “เพรสทัวร์”  อาจรวมทั้ง “ทัวร์ซำเหมา” แม้ว่าการท่องเที่ยวที่เน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ที่ดูเป็นการทอดไมตรีการบริการเพื่อเอาใจลูกค้า ลูกทัวร์ ที่มาบริการ “ยิ้ม” จะไม่ได้จำกัดเฉพาะคนสยามหรือประเทศไทยเท่านั้น แต่มีลักษณะเดียวกันทั้งอุษาคเนย์ หรือทั่วโลกก็ว่าได้ แต่ “ยิ้มสยาม” ในที่นี้ จำกัดเฉพาะความหมายถึงรอยยิ้มของคนไทยเท่านั้น  “สยามเมืองยิ้ม” …

EP03:ยิ้มสยาม: สยามเมืองยิ้ม Read More »

EP02: การไหว้

#การไหว้#การทักทายแบบนิวนอมอล “เมตตา..ลูกต้องไหว้สวยๆ นะ เพราะการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัดของคนไทย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน พอยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายว่า “สวัสดีค่ะ” และส่งยิ้มหวานๆ คนอื่นจะรู้เลยว่าเรา คือ คนไทย” นี่คือคำสอนของแม่ที่พร่ำบอกเมตตามาตั้งแต่เล็ก คุณแม่สอนให้เมตตาไหว้ ทำท่าไหว้และยิ้มหวานให้เมตตาดูเป็นตัวอย่าง แม่ไหว้สวยมากๆ เห็นแล้วต้องยิ้มตามแม่เลย เมตตายังเคยหัดไหว้ตัวเองในกระจก เพราะตั้งใจอยากจะไหว้ให้สวยเหมือนแม่ ให้สมกับเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ และเป็นคนที่มีเลือดในตัวครึ่งหนึ่งเป็นคนไทย เมตตาอยากรู้เพิ่มเติม เลยเข้าไปค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและได้เรียนรู้ว่า การไหว้นั้นเป็นมารยาทของไทยที่มีการสืบทอดกันมาช้านานหลายศตวรรษ เป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายในการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองข้างประนมให้นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ยกมือขึ้นในระดับ ต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ให้ทำการรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้การประนมมือในระดับอกอก แล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นเล็กน้อย พร้อมกับก้มศีรษะเพื่อแสดงการรับไหว้ที่สุภาพนุ่มนวล เมตตาสนใจรายละเอียดตรงนี้มาก เมตตารู้แล้วว่าจะไหว้ให้สวยได้อย่างไร ต้องทำตามข้อแนะนำ ดังนี้ “การประนมมือไหว้นั้น ฝ่ามือทั้งสองข้างจะต้องทาบทับกัน ปลายนิ้วทาบสนิทกัน ทำหลังมือให้โป่งออกเล็กน้อย ไม่ต้องมากเป็นดอกบัวตูมและไม่แบนราบเป็นใบไม้” เมตตาลองทำดูหลายครั้งจนแม่บอกว่าเมตตาไหว้สวยกว่าแม่อีก เมตตาว่า แม่ต้องแกล้งชมเพื่อให้เมตตามีกำลังใจแน่นอน นอกจากนี้ เมตตายังได้รู้ว่า ในการไหว้นั้นมีระดับของการไหว้ โดยแบ่งออกเป็น …

EP02: การไหว้ Read More »

EP01: วันชาติไทย

#รู้หรือไม่ทำไมวันชาติไทยคือวันที่5ธันวาคม เพื่อนๆ ทราบหรือไม่คะว่า โดยทั่วไปทุกประเทศต้องมีวันชาติ แต่จะกำหนดให้วันใดเป็นวันชาตินั้น ก็แล้วแต่แต่ละประเทศจะเลือกจากวันสำคัญของชาติที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยเพิ่งมีวันชาติเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัฐบาลพันเอก หลวงพิบูลสงคราม แต่วันที่ 24 มิถุนายน ก็เป็นวันชาติของประเทศไทยได้เพียง 21 ปีเท่านั้น เพราะว่าในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้แต่งตั้งคณ ะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมีพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอความเห็นว่า สมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยให้ยกเลิกวันชาติเดิม คือ วันที่ 24 มิถุนายน และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 คือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ดังนั้น วันชาติ จึงตรงกับวันที่ 5 …

EP01: วันชาติไทย Read More »

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by