Royal Thai Embassy in Oslo

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดไทย บาร์เก้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโดยรอบมารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวม 64 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 62 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 2 ราย                                                                     …

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 Read More »

งานชุมนุมกลุ่มคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญสมาคมพยาบาลไทยในนอร์เวย์มาจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยที่ประกอบอาชีพพยาบาลในนอร์เวย์และคู่สมรสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนอร์เวย์รวมประมาณ 42 คน เข้าร่วม บรรยากาศของการพบปะหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ากว่าจะได้เป็นพยาบาลในนอร์เวย์ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง โดยทางกลุ่มได้มีเครือข่ายของตนเองใน facebook ไว้คอยช่วยเหลือดูแล และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่ผู้ที่กำลังพยายามสมัครเป็นพยาบาลหรือผู้ที่สนใจ

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือและร่วมกันหาทางแก้ไข ประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ดำเนินโครงการร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขั้วโลกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว โดยได้นำคณะอาจารย์เดินทางไปหารือเรื่องความร่วมมือกับ UNIS ที่เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard ทางเหนือของนอร์เวย์ และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Svalbard Science Conference ณ กรุงออสโล

งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดงานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมด้านกฎหมายโดยองค์กร JURK-Legal Advice for Women ของนอร์เวย์เพื่อนำความรู้ด้านกฎหมายไปเผยแพร่ต่อให้กับสตรีไทยในนอร์เวย์ทั่วประเทศ สมาคมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมไทย-นอร์เวย์ เมืองฮอร์ดาแลนด์ สมาคมไทยจากเมืองเชอร์ดอล เขตทรินเดลัทเหนือ สมาคมสตรีไทยออสโล สมาคมไทยฟอร์เรนนิ่ง Hedmark สมาคมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเมืองทูเทน สมาคมไทยจากเมือง Narvik สมาคมไทยจากเมือง Kirkenes และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในการมอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. (พิธีบำเพ็ญกุศล) และเวลา 16.30 น. (พิธีถวายดอกไม้จันทน์) ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล การแต่งกาย เอกอัครราชทูต/ ข้าราขการ/ หัวหน้าสำนักงานในทีมประเทศไทย :    เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป  สุภาพบุรุษ  : สูท หรือชุดสุภาพสีดำล้วน ไว้ทุกข์ สุภาพสตรี  : ชุดไทยสีดำ หรือชุดสุภาพสีดำล้วน ไว้ทุกข์ เครื่องแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

พีธีมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ วัดไทยในนอร์เวย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมาลงทะเบียนในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น. ณ วัดไทยนอร์เวย์ และเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการกับจิตอาสาทุกท่าน (ทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน) ในเวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย: ไว้ทุกข์ (สีดำล้วน งดกางเกงยีนส์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 2212 8666 และ 9124 4348

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์

สถานเอกอักราชทูตไทยขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์ ( Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner) การซักซ้อมและเตรียมงานสำหรับพีิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ณ วัดไทยนอร์เวย์ เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ทีมงานที่มีความจำเป็นต้องซักซ้อมก่อนวันงาน ได้แก่ ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้จิตอาสาในแผนกอื่นๆ หรือท่านที่ไม่ได้ลงชื่อแต่อาสาจะมาช่วยจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันจริง ขอให้มารวมตัวกัน ณ วันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยราชอาณาจักรนอร์เวย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.