เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting อีกครั้งกับผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting อีกครั้งกับผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ เพื่อร่วมกันจัดทำวีดิโอคลิป ไปประกอบเป็น series งานเทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ภายใต้ theme “Far from Home, Fond for Hearts”  โดยเราจะสื่อสารถึงพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และในประเทศไทยที่ขณะนี้เราอาจไปมาหาสู่กลับบ้านกันไม่ได้เพราะโรคโควิด-19 #ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นความคิดถึงได้

โดยนำจุดเด่นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย ได้แก่ ความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา มาสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสทางจิตใจระหว่างกัน โดยพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์จะเล่าถึงประสบการณ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศ การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฯลฯ นะครับ #จะอยู่ชาติไหนๆก็ไทยด้วยกัน

 

ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามวีดิโอคลิปเทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ “Far from Home, Fond for Hearts” ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้นะครับ

 

#เทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในไอซ์แลนด์

#เมตตา

#เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by