เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล (digital reception for the diplomatic corps) จัดโดยรัฐสภานอร์เวย์ (the Storting) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ต้องจัดในรูปแบบ virtual

 

นาง Tone Wilhelmsen Trøen ประธานรัฐสภานอร์เวย์ได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของรัฐสภานอร์เวย์ในการร่วมมือกับรัฐบาลนอร์เวย์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะการออกกฎหมายที่สำคัญ เพื่อให้รัฐบาลนอร์เวย์สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งทั่วไปของนอร์เวย์ที่มีขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ระบบสาธารณสุข ปัญหาการศึกษาและสุขภาพจิตของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปัญหาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณูปโภคและการขนส่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการนำชม virtual tour อาคารรัฐสภานอร์เวย์ ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1866 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวีเดน โดยแบบของอาคารรัฐสภานอร์เวย์สะท้อนหลักการประชาธิปไตย ความโปร่งใส และการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมในประชาธิปไตย (openness to democracy)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by