เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล (digital reception for the diplomatic corps) จัดโดยรัฐสภานอร์เวย์ (the Storting) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ต้องจัดในรูปแบบ virtual   นาง Tone Wilhelmsen Trøen ประธานรัฐสภานอร์เวย์ได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของรัฐสภานอร์เวย์ในการร่วมมือกับรัฐบาลนอร์เวย์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะการออกกฎหมายที่สำคัญ เพื่อให้รัฐบาลนอร์เวย์สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งทั่วไปของนอร์เวย์ที่มีขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ระบบสาธารณสุข ปัญหาการศึกษาและสุขภาพจิตของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปัญหาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณูปโภคและการขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ มีการนำชม virtual tour อาคารรัฐสภานอร์เวย์ ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล Read More »