เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น
โดยที่กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้รับในต่างประเทศ รวมทั้ง เชิญมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ จึงได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ในครั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี
ก่อนเริ่มพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดเทปเสียงสวดมนต์และเจริญพรแก่เอกอัครราชทูตฯ โดยพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน โดยหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสได้เมตตาสวดมนต์บทเจริญชัยมงคลคาถา และจุลลไชยยปกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดังกล่าว
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by