เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์ โดยมีผู้แทนชุมชนไทยจากเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ของไอซ์แลนด์เข้าร่วม ได้แก่ กรุงเรคยาวิก Grindavik, Hella, Fáskrúðsfjörður, Akureyri และ Suðureyri โดยเป็นการพบปะครั้งแรก ภายหลังจากเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง

การพบปะครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับชุมชนไทย ทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ภัยธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยในไอซ์แลนด์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและยินดีสนับสนุน

เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการในการเดินทางทางเข้าประเทศไทยล่าสุด และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการด้านกงสุลด้วย ซึ่งชาวไทยในไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์ การจดสูติบัตร และกำหนดจัดกงสุลสัญจร เนื่องจากชาวไทยในไอซ์แลนด์มีข้อจำกัดหลายประการในการเดินทางมายังประเทศนอร์เวย์เพื่อรับบริการ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

ชุมชนไทยในไอซ์แลนด์เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนไทยในต่างแดนที่มีความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความเอื้ออาทรให้แก่กัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความท้าทายสูง ที่ต้องใช้ทั้งความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในไอซ์แลนด์ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว จะสามารถเดินทางไปพบกับทุกท่านได้เร็ว ๆ นี้นะคะ

 

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในไอซ์แลนด์

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by