Month: April 2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล (digital reception for the diplomatic corps) จัดโดยรัฐสภานอร์เวย์ (the Storting) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ต้องจัดในรูปแบบ virtual   นาง Tone Wilhelmsen Trøen ประธานรัฐสภานอร์เวย์ได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของรัฐสภานอร์เวย์ในการร่วมมือกับรัฐบาลนอร์เวย์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะการออกกฎหมายที่สำคัญ เพื่อให้รัฐบาลนอร์เวย์สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งทั่วไปของนอร์เวย์ที่มีขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ระบบสาธารณสุข ปัญหาการศึกษาและสุขภาพจิตของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปัญหาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณูปโภคและการขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ มีการนำชม virtual tour อาคารรัฐสภานอร์เวย์ ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในนอร์เวย์ในรูปแบบดิจิตอล Read More »

EP11: คลองโอ่งอ่าง

  คลองโอ่งอ่างโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากมีการพัฒนาจนกระทั่งฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองได้อย่างลงตัวกับชีวิตของชาวกรุงเทพฯ และได้รับรางวัลระดับโลก คือ 2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศ ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เนปาล และมาเลเซีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือว่าเป็น #ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน   “คลองโอ่งอ่าง” เป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุง ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไป โดยใน พ.ศ.2326 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองคูเมืองเดิม โดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพู ผ่านวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพธิดาราม วัดสระเกศฯ วังบูรพาภิรมย์ ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ เหนือวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นระยะทางราว 3.5 ก.ม.   เมื่อก่อนนี้คลองโอ่งอ่างเป็นที่ตั้งของตลาดสะพานเหล็ก …

EP11: คลองโอ่งอ่าง Read More »

EP10: กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก

กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก 10 คูคลอง ที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงให้จิตอาสาพระราชทานร่วมกันขุดลอก จนวันนี้เป็นคลองที่สวยสดสะอาดตา ทรงให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยทรงตระหนักว่า คลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อย และที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถีไทยที่มาแต่ดั้งเดิม ดังนั้น การพัฒนาคูคลองให้มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์ได้ทรงงาน ศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียด และมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสา  ช่วยกันดำเนินการขุดลอกคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี 2561 จนปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเราจึงมีคลองสวยน้ำใสและเป็นแหล่งพักผ่อนได้ ไม่ต่ำกว่า 10 คลอง ประกอบด้วย 1. คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ 2. คลองบางลำพู 3. คลองเปรมประชากร 4. คลองผดุงกรุงเกษม 5. คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) 6. คลองวัดสังเวช 7. คลองแสนแสบ 8. คลองวัดตรีทศเทพ 9. คลองหลอดวัดราชบพิธ 10. คลองหลอดวัดราชนัดดา นอกจากนี้ ยังให้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน และดำเนินการย้ายคนเร่ร่อนอาศัยในพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองย้ายไปพำนักอยู่ในสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ รวมทั้ง …

EP10: กรุงเทพ..เวนิสตะวันออก Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญคุณยุภาพร ถิ่นถาน จอฮันเซ็น (คุณฟ้า) มาพูดคุยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณฟ้าในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญคุณยุภาพร ถิ่นถาน จอฮันเซ็น (คุณฟ้า) มาพูดคุยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณฟ้าในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในนอร์เวย์ พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจการของคนไทยในนอร์เวย์คุณฟ้าเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย 3 แห่งในนาม “ถิ่นถาน” และร้านซูชิอีก 1 แห่ง ในเมือง Sarpsborg นอร์เวย์ เป็นผู้นำเข้าซอสปรุงรสยี่ห้อ “ถิ่นถาน” ซอสปรุงรสอาหารไทย 8 ชนิด รวมทั้ง น้ำปลาร้า ซึ่งคุณฟ้าเป็นผู้คิดค้นสูตรด้วยตนเองจนสามารถผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยาของนอร์เวย์ และได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากประเทศไทยส่งมาจำหน่ายในร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตกว่า 43 แห่งในนอร์เวย์ และในกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนอร์เวย์ รวมถึง สวีเดนอีกด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชื่นชมความสำเร็จของกิจการของคุณฟ้า โดยคุณฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนไทยที่เข้มแข็งในนอร์เวย์ ที่ใช้ความอุตสาหะ อดทน และหมั่นเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เริ่มต้นจากการเดินทางมาจากบ้านเกิดที่ภูกระดึง จังหวัดเลย มาทำงานในร้านพิซซ่าในนอร์เวย์ ก่อนที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ช่วยส่งเสริมการจ้างงานคนไทยในนอร์เวย์ 30 คนในปัจจุบัน และเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหารไทยในนอร์เวย์ได้ในที่สุดคุณฟ้าให้ข้อคิดสำคัญสำหรับคนไทยในต่างแดนว่า “ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะ” …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญคุณยุภาพร ถิ่นถาน จอฮันเซ็น (คุณฟ้า) มาพูดคุยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณฟ้าในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในนอร์เวย์ Read More »

Sawasdee Pee Mai. Happy Songkran or traditional Thai New Year’s Day on 13 April

Sawasdee Pee Mai. Happy Songkran or traditional Thai New Year’s Day on 13 April. The Royal Thai Embassy in Oslo wishes to express our love, goodwill, and best wishes to the Thai community in Norway and Iceland as well as our Norwegian and Icelandic friends. May your days be blessed with happiness, good health and …

Sawasdee Pee Mai. Happy Songkran or traditional Thai New Year’s Day on 13 April Read More »

สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย

สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ขอส่งความรัก ความปรารถนาดีและพรอันประเสริฐแด่พี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ทุกท่าน ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบานแจ่มใสกันนะคะ จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

The Royal Thai Embassy in Oslo held a ceremony for H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, who received the Royal Decoration

On the occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty the King of Thailand (28 July 2020), His Majesty has graciously bestowed Royal Decorations to high-level government officials. In this regard, on 12 April 2021, the Royal Thai Embassy organized a ceremony for H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, who received the …

The Royal Thai Embassy in Oslo held a ceremony for H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, who received the Royal Decoration Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้นโดยที่กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้รับในต่างประเทศ รวมทั้ง เชิญมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ จึงได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ในครั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีก่อนเริ่มพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดเทปเสียงสวดมนต์และเจริญพรแก่เอกอัครราชทูตฯ โดยพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน โดยหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสได้เมตตาสวดมนต์บทเจริญชัยมงคลคาถา และจุลลไชยยปกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดังกล่าว

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.