สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่รักทุกคน วันนี้ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมพิเศษทางไกลออนไลน์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 จัดโดยสหสตรีไทยในยุโรป และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในหัวข้อเรื่อง “สตรีไทยใกล้ชิด Get Rid Covid” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ (หมอเบิร์ท) ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ/ทีมโฆษกของ ศบค. นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูดและผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกและอาสาสมัครของสหสตรีไทยในยุโรป 100 กว่าคน จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม

ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีไทยในต่างประเทศในประเด็นต่างๆ ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด- 19 คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและการสร้างกำลังใจสำหรับสตรีไทยในต่างประเทศที่กำลังประสบปัญหา
หนึ่งในคำถามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คือ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากต่างประเทศและมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหรือ Vaccine Passport แล้ว จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนปรนเรื่องการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐได้แจ้งว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำลังหารือในเรื่องดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ โดยในชั้นนี้ จะประกาศผลการพิจารณาในสัปดาห์หน้า ขอทุกท่านติดตามข่าวสารนี้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปนะคะ
การประชุมในวันนี้ ได้ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ข้อมูลในด้านการแพทย์ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 การฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้ง การสร้างกำลังใจที่ดีสำหรับการเผชิญสถานการณ์ ซึ่งเมื่อผู้จัดกิจกรรมได้เผยแพร่สื่อวิดิทัศน์ของกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะคะ
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ในวันนี้ ดิฉันได้รับประโยชน์อย่างยิ่งและรู้สึกอบอุ่นใจมาก การที่ดิฉันได้มีโอกาสพบปะ ร่วมประชุมออนไลน์กับพี่น้องสตรีไทยในนอร์เวย์ในโอกาสต่าง ๆ ทำให้ดิฉันได้เห็นในความเข้มแข็งและศักยภาพของท่าน ซึ่งน่าภาคภูมิใจมาก ดิฉันขอชื่นชมที่ท่านสามารถต่อสู้กับอุปสรรคที่ยากลำบากของการใช้ชีวิตในต่างแดนมาได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความยากลำบากมากเป็นพิเศษจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา หลายท่านต้องเป็นที่พึ่งพาและดูแลบุคคลอื่น ๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของพวกเราพวกเราสตรีไทย และความเอื้ออาทรที่เรามีให้กันและกัน แต่เราก็ต้องอย่าลืมที่จะดูแลและให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะคะ
ในโอกาสวันสตรีสากลนี้ ดิฉันขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่ดี และขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นกัลยาณมิตรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลช่วยเหลือชุมชนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ด้วยกันตลอดมา ดิฉันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านเพื่อสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ต่อไปค่ะ
สวัสดีวันสตรีสากลค่ะ
ด้วยความรักและปรารถนาดี
กานติมน รักษาเกียรติ
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.