EP09: Det kongelige prosjektet som løste rusmiddelproblemer i Thailand

For mange tiår siden kjempet Thailand mot et rusmiddelproblem. Nordlige urfolk plantet opium ulovlig på fjellet. Denne planten kunne lage et rusmiddel. Rusmiddelproblemet ble et nasjonalt dilemma. Det var en økning av rusmisbrukere, produsenter og selgere.

Dersom vi ser 40 år tilbake, prøvde Kong Rama IX å håndtere og eliminere kjernen til rusproblematikken ved å etablere et ‘Kongelige prosjekt’ for å gi urbefolkningen alternativ inntektskilde i stedet for å plante opium. Den 25. februar 1969 besøkte Kong Rama IX og Hennes Majestet Dronning Sirikit (hennes kongelige tittel på den tiden) urfolkets område i Chiang Mai provinsen for første gang. Den gangen så de at urfolket tjente penger på å plante fersken og opiumsvalmue. Kongen og dronningen observerte at ferskenen som de plantet var en veldig liten andel. De hadde en ide om å forbedre ferskenens kvalitet og økte salgsprisen mer enn opiumen. Dersom de kunne tjene mer på å plante fersken og annen frukt enn å plante og selge opium, skulle opium elimineres. De observerte og så urfolkets problemer. Derfor ble det kongelige prosjektet etablert i 1969 ved å bruke egne penger, og donasjoner fra innbyggere og utenlandske regjeringer.

Kongens formål var å:

1. Hjelpe urbefolkning for å bedre deres levekår.
2. Hjelpe urbefolkning å redusere ødeleggelsen av naturressurser, blant annet vassdrag.
3. Fjerning av opium dyrking.
4. Bevaring og drive jordbruk på riktig måte.
5. Økning av jordbrukproduksjon gir økte økonomiske fordeler for landet.

Deretter ble det «Kongelige prosjekt» etablert i 5 provinser i Nord-Thailand, Chiang Mai, Chiang Rai, Lampun, Mae Hong Son og Phayao.  disse provinsene ble det også etablert 4 forskningssenter og 34 utviklingssenter. Formålet var å hjelpe urfolk til å dyrke mer produktive jordbruksprodukter og forbedre livskvalitet. Det kongelige prosjektet som løste rusmiddelproblemer var kongelige plikter til Kong Rama IX, og er blitt en modell for å eliminere problemer i landet, spesielt det store rusmiddelproblemet.

Kongen løste ikke problemet ved å eliminere ‘produsenter’, men løste problemet i kjernen. Han så at kjernen i dette problemet var at urfolket plantet opiumsvalmuer i store mengder i flere områder fordi de trengte inntekter til å betale sitt livsopphold, og visste ikke at dette var ulovlig. Kongen ga dem derfor en ny ide om at det er mange typer jordbruk man kan drive, for eksempel vinterfrukt- og grønnsaksdyrking som man kunne tjene mye penger på og som er bedre enn å plante opiumsvalmue, og som er lovlig. Siden dette var en bedre tilnærming, hadde urfolket derfor sluttet å dyrke opiumsvalmue. Det førte til at urfolkets samfunn ble styrket og utviklet et bedre liv.

Alle problemer kan løses dersom alle samarbeider, og hjelper til å løse kjernen til problemet fra starten av.

Skrevet av Den Kongelige Ambassade i Oslo

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.