เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Jocelyn Batoon-Garcia เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำนอร์เวย์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Jocelyn Batoon-Garcia เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำนอร์เวย์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาง Maw Maw เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำนอร์เวย์ และคณบดีทูต นาง Merete Fjeld Brattested อธิบดีกรมสหประชาชาติและกิจการด้านมนุษยธรรม อดีตเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นาง Katja Nordgaard อธิบดีกรมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา อดีตเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และนาย Vebjørn Dysvik อธิบดีกรมภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ เข้าร่วม เอกอัครราชทูตฯ Jocelyn Batoon-Garcia เคยเป็นเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ระหว่างปี 2556-2558

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.