เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลเข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภานอร์เวย์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Trone Tone-Wilhelmsen ประธานรัฐสภานอร์เวย์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-นอร์เวย์ในมิติต่าง ๆ การส่งเสริมความร่วมมือยิ่งขึ้นระหว่างรัฐสภาของไทยและรัฐสภานอร์เวย์ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและนอร์เวย์ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนอร์เวย์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.