พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชาวไทยในนอร์เวย์ เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล พระมหาคำสิงห์ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เบอร์เก้น และพระปลัดพิชิตชัยญาณวีโร จากวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล ประกอบพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณแม่สมจิตร เบอร์ก ประธานสมาคมชาวพุทธไทย และคุณสยาม แสนขันติ ผู้แทนสมาชิกวัดไทยนอร์เวย์เข้าร่วมด้วย
ในงานวันชาติไทยปีนี้ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา นาง Marianne Borgen นายกเทศมนตรีกรุงออสโล ได้ส่งช่อดอกไม้ให้แก่เอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by