ขอเชิญชมนิทรรศการ online “120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านนิทรรศการ online “120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ได้ที่  https://120years-of-her-royal-highness-princess-srinagarindramahidol.com/th