การเข้าร่วมงาน The 2020 Svalbard Seed Summit

                   เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
ได้เดินทางร่วมกับคณะผู้แทนไทย นำโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังเมือง Longyearbyen หมู่เกาะ Svalbard เพื่อเข้าร่วมการประชุม 2020 Svalbard Seed Summit และพิธีฝากเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่ Svalbard Global Seed Vault (SGSV) จัดโดย The Nordic Genetic Resource Centre (NordGen) โดยในพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้แทนส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญของไทย อาทิ ข้าว ถั่ว และธัญพืชชนิดต่าง ๆ มีนาง Erna Solberg นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ร่วมเป็นสักขีพยาน และมอบประกาศนียบัตรแก่ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชของประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมรักษาความหลากหลายของพันธุ์พืชเพื่ออนาคตการผลิตอาหารของโลก

                   ความร่วมมือในเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะ Svalbard เมื่อปี 2556 และได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ถั่วสกุล Vigna จำนวน 50 ตัวอย่างสายพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ที่ SGSV ซึ่งทำให้ความร่วมมือด้านวิจัยขั้วโลกเหนือระหว่างไทยกับนอร์เวย์ จนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ ช่วยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับนอร์เวย์และประชาคมระหว่างประเทศ  ในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมพืช และความมั่นคงทางอาหารโลก ซึ่งสะท้อนนโยบายในเรื่อง SDGs ของไทย ทั้งนี้  SGSV นับเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะสนับสนุนความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest