การผลักดันโครงการความร่วมมือการวิจัยขั้วโลกเหนือ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ Kim Holmén, International Director ของสถาบัน Norwegian Polar Institute,  University Centre in Svalbard (UNIS) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยขั้วโลกเหนือระหว่างไทยกับนอร์เวย์ให้มีความคืบหน้าต่อไป ความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์เวย์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2556 และได้ทรงริเริ่ม ให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNIS กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 โดยความร่วมมือนี้สะท้อนความพยายามของไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest