ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ 9 มี.ค. 2563

โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลโครนนอร์เวย์อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงอีกเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการกงสุล เพื่อไม่ให้อัตราค่าธรรมเนียมเมื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเงินสกุลบาทน้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยมีรายละเอียดดังในประกาศข้างล่างนี้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by