ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ 9 มี.ค. 2563

โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลโครนนอร์เวย์อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงอีกเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการกงสุล เพื่อไม่ให้อัตราค่าธรรมเนียมเมื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเงินสกุลบาทน้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยมีรายละเอียดดังในประกาศข้างล่างนี้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest