กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์นำโดย น.ส. ณฤดี ปลิวสูงเนิน ได้นำคณะนักเรียนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพในกรุงออสโล และเมืองใกล้เคียงรวม 35 คน เข้าพบ ออท. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนไทยในนอร์เวย์ และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรียนไทยในนอร์เวย์ต่อไป

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest