กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์นำโดย น.ส. ณฤดี ปลิวสูงเนิน ได้นำคณะนักเรียนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพในกรุงออสโล และเมืองใกล้เคียงรวม 35 คน เข้าพบ ออท. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนไทยในนอร์เวย์ และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรียนไทยในนอร์เวย์ต่อไป

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by