Month: February 2020

Ambassador of Thailand to Norway, attended the 100 days merit-making ceremony in remembrance of Prarajapariyudyalungkarn

On 16 February 2020, H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, attended the 100 days merit-making ceremony in remembrance of Prarajapariyudyalungkarn, the former abbot of Wat Thai Gardermoen. This ceremony was attended by 13 Thai monks from the Thai temples in Norway and in Thailand and about 100 Thai Buddhists in Norway.           …

Ambassador of Thailand to Norway, attended the 100 days merit-making ceremony in remembrance of Prarajapariyudyalungkarn Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เข้าร่วมพิธีทำบุญศตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ถวายแด่พระราชปริยัตยาลังการ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญศตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ถวายแด่พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทย       การ์เดอร์โมน โดยมีพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ และรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งจากวัดไทยในนอร์เวย์และจากประเทศไทยเข้าร่วมรวม ๑๓ รูป และมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน            ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่พระราชปริยัตยาลังการ หรือ “หลวงปู่วิชัย” อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ได้มีคุณูปการอย่างยิ่งในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนไทยเสมอมา จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์และชุมชนคนไทยในประเทศนอร์เวย์อย่างกว้างขวาง จน    มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๔

Ambassador of Thailand in Norway welcomed Bangchak Corporation’s CEO and executive members

On 12 February 2020, H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway,  welcomed Mr. Chaiwat Kovavisarach, CEO and executive members of Bangchak Corporation, and his delegation who came to Norway to attend the executive board meeting of OKEA, an energy company in which Bangchak is a major shareholder.  OKEA owns an offshore oil and …

Ambassador of Thailand in Norway welcomed Bangchak Corporation’s CEO and executive members Read More »

ผู้บริหารบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท OKEA ซึ่งบริษัทบางจากฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยบริษัท OKEA เป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Draugen ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของนอร์เวย์ ที่ผลิตน้ำมันส่งออกไปขายในยุโรปและส่งก๊าซธรรมชาติไปขายยังสหราชอาณาจักร การลงทุนขยายกิจการของบริษัทบางจากฯ ผ่านการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทบางจากฯ ยังเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในมิติอื่น ๆ เช่น กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชน-ประชาชน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องดังกล่าวด้วย

The 17th National Herbs Expo 2020 in Thailand

Thailand cordially invites interested foreign entrepreneurs to take part in the 17th National Herbs Expo under the theme “Nuad Thai & Thai Herbs towards Good Health for All” during 4 – 8 March 2020 at IMPACT Muang Thong Thani, Nonthaburi. For more information and application procedures, please visit this page

Announcement of Newly Adjusted Consular Services Fees which will be applicable from 9 March 2020

Due to the depreciation of exchange rate between Norwegian Krona against Thai Baht, the Royal Thai Embassy therefore has to revise consular service fees in order that all the fees converted to Thai Baht will not be lower than the amount set by the Ministry of Foreign Affairs in Thailand’s consular regulations. The newly adjusted …

Announcement of Newly Adjusted Consular Services Fees which will be applicable from 9 March 2020 Read More »

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ 9 มี.ค. 2563

โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลโครนนอร์เวย์อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงอีกเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการกงสุล เพื่อไม่ให้อัตราค่าธรรมเนียมเมื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเงินสกุลบาทน้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยมีรายละเอียดดังในประกาศข้างล่างนี้

Thai students in Norway paid a courtesy call on H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway on 31 January 2020

On 31 January 2020, 35 Thai students and professionals in Norway led by Miss Naruedi Plewsoongneun paid a courtesy call on H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, at the Royal Thai Embassy. Ambassador of Thailand greeted the Thai students and was pleased to give continued support to various activities of Thai students …

Thai students in Norway paid a courtesy call on H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway on 31 January 2020 Read More »

กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษาไทยในนอร์เวย์นำโดย น.ส. ณฤดี ปลิวสูงเนิน ได้นำคณะนักเรียนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพในกรุงออสโล และเมืองใกล้เคียงรวม 35 คน เข้าพบ ออท. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนไทยในนอร์เวย์ และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรียนไทยในนอร์เวย์ต่อไป

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.