สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในภูมิภาคนอร์ดิก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณพิมผกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงของไทย เนื่องในโอกาสที่ได้รับเชิญให้นำภาพยนตร์ไทย เรื่อง มหาสมุทรและสุสาน (The Island Funeral) เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์ของผู้กำกับหญิง RVK Feminist Film Festival ที่
กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2563 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี รวมถึงความเสมอภาคทางเพศในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างกระแสความนิยมไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และจะนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ในมิติอื่น ๆ ต่อไป

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับคุณพิมผกาฯ และชื่นชมที่การเข้าร่วมฉายภาพยนตร์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้ มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์อีกด้วย

ภาพยนตร์ “มหาสมุทรและสุสาน” ของไทย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นการถ่ายทอดเรื่องราวในอีกแง่มุมที่ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งความสวยงามของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by