เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ เมือง Moss

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Moss (ห่างจากกรุงออสโลประมาณ 63 กม.) ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ โดยศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เด็กเล็ก เยาวชน และ  ชาวนอร์เวย์ที่สนใจ รวมทั้งสอนภาษาและวัฒนธรรมนอร์เวย์ให้แก่ชาวไทย และเยาวชนไทยที่ติดตามผู้ปกครองมาพำนักอยู่ในนอร์เวย์เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัว

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับผู้บริหารและครูอาสาของสมาคมฯ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในนอร์เวย์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของชุมชนไทยในนอร์เวย์ ที่ถือเป็นส่วนขยายและเป็นกำลังสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนอร์เวย์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมก่อนปิดการเรียนการสอนในช่วงคริสมาสต์กับเยาวชนไทย และใช้โอกาสดังกล่าวในการสอบถามและติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยด้วย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by