เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ เมือง Moss

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Moss (ห่างจากกรุงออสโลประมาณ 63 กม.) ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ โดยศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เด็กเล็ก เยาวชน และ  ชาวนอร์เวย์ที่สนใจ รวมทั้งสอนภาษาและวัฒนธรรมนอร์เวย์ให้แก่ชาวไทย และเยาวชนไทยที่ติดตามผู้ปกครองมาพำนักอยู่ในนอร์เวย์เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัว

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับผู้บริหารและครูอาสาของสมาคมฯ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในนอร์เวย์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของชุมชนไทยในนอร์เวย์ ที่ถือเป็นส่วนขยายและเป็นกำลังสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนอร์เวย์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมก่อนปิดการเรียนการสอนในช่วงคริสมาสต์กับเยาวชนไทย และใช้โอกาสดังกล่าวในการสอบถามและติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยด้วย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest