พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ปี 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 คณะข้าราชการ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำโดยนางสาว มธุรวีร์   วิสุทธกุล อุปทูต วางพวงมาลาถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ เมืองเบรวิก โดยมีผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี

พระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก เป็นพระบรมราชานุสารีย์เท่าพระองค์จริงองค์เดียวในต่างประเทศที่ประดิษฐานอยู่ภายนอกอาคาร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ในปี 2450 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

การเสด็จฯ เยือนนอร์เวย์เป็นเวลา 1 เดือนสิ้นสุดลงที่เมืองเบรวิก ซึ่งการเสด็จประพาสครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่คนนอร์เวย์ยังระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by