พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ 1. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยมีนางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล อุปทูตรักษาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งประชาชนชาวไทยในประเทศนอร์เวย์และครอบครัว พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี รวม 80 คน ในโอกาสดังกล่าว พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และมีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป 2. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยอุปทูตฯ เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี เป็นเวลา 89 วินาที