กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้

1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยพระภิกษุ จำนวน 11 รูป เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนรวมประมาณ 50 คน 

3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำข้าราชการ เจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมชาวไทยที่เข้าร่วมงาน พิธีฯ ประมาณ 50 คน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน 

4. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทย  กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายราชสักการะและร่วมกันจุดทียนชัยถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียง

5. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยผู้แทนจิตอาสาชาวไทยในกรุงออสโล ร่วมใจกันจัดเตรียมสถานที่ ปรับภูมิทัศน์สถานที่จัดงานพิธีฯ อย่างเเข็งขัน ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by