กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ 1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยพระภิกษุ จำนวน 11 รูป เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนรวมประมาณ 50 คน  3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำข้าราชการ เจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมชาวไทยที่เข้าร่วมงาน พิธีฯ ประมาณ …

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 Read More »