เชิญชวนชาวไทยในนอร์เวย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญชวนชาวไทยในนอร์เวย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ วัดไทยนอร์เวย์ (ที่อยู่: Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner) การแต่งกาย: ข้าราชการ ชุดปกติขาว / ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ (งดชุดสีดำล้วน) ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และที่วัดไทยนอร์เวย์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. (ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์) จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถวายความจงรักภักดี มา ณ ที่นี้