สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็น พระราชกุศล และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

1. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 4 พ.ค. 2562 ณ วัดไทยนอร์เวย์ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ได้ร่วมกับชุมชนไทยในนอร์เวย์ รวมจำนวน 30 คน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ทั่วนอร์เวย์ จำนวน 14 รูป ร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

วันที่ 5 พ.ค. 2562 ณ วัดไทยไอซ์แลนด์ นางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา และชาวไทยในไอซ์แลนด์ กว่า 100 คน พร้อมใจกันด้วยความจงรักภักดีในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ นำคณะสงฆ์ รวมจำนวน 4 รูป สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 

2. กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 นางสาวพิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง ที่ปรึกษา ร่วมกับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย – นอร์เวย์ ศูนย์การศึกษา กศน. เขตเอิสโฟลด์ และกลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ และผู้แทนชุมชนไทน กว่า 120 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนเวอเก้ (Verket) เมืองมอส (Moss) โดยการทำความสะอาดเก็บขยะในพื้นที่และอาคารของโรงเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจสอบระบบประตูไฟฟ้า ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์การเรียนของห้องเด็กพิเศษ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตลอดจนประกอบอาหารให้บรรดาจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวนอร์เวย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

3. พิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชาวไทยในนอร์เวย์ รวม 60 คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ เปล่งเสียงถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความจงรักภักดี ทั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “ไทยรวมใจภักดิ์” ณ บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและสถานที่จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพิธีเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมพิธี


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest