สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็น พระราชกุศล และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

1. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 4 พ.ค. 2562 ณ วัดไทยนอร์เวย์ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ได้ร่วมกับชุมชนไทยในนอร์เวย์ รวมจำนวน 30 คน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ทั่วนอร์เวย์ จำนวน 14 รูป ร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

วันที่ 5 พ.ค. 2562 ณ วัดไทยไอซ์แลนด์ นางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา และชาวไทยในไอซ์แลนด์ กว่า 100 คน พร้อมใจกันด้วยความจงรักภักดีในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ นำคณะสงฆ์ รวมจำนวน 4 รูป สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 

2. กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 นางสาวพิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง ที่ปรึกษา ร่วมกับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย – นอร์เวย์ ศูนย์การศึกษา กศน. เขตเอิสโฟลด์ และกลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ และผู้แทนชุมชนไทน กว่า 120 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนเวอเก้ (Verket) เมืองมอส (Moss) โดยการทำความสะอาดเก็บขยะในพื้นที่และอาคารของโรงเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจสอบระบบประตูไฟฟ้า ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์การเรียนของห้องเด็กพิเศษ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตลอดจนประกอบอาหารให้บรรดาจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวนอร์เวย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

3. พิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชาวไทยในนอร์เวย์ รวม 60 คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ เปล่งเสียงถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความจงรักภักดี ทั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “ไทยรวมใจภักดิ์” ณ บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและสถานที่จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพิธีเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมพิธี


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by