เชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562