ภาพชนะรางวัลประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีไทย” I “Fascinating Thailand”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีไทย” Fascinating Thailand Photo Contest 2018 Award Announcement เฟ้นหาภาพถ่ายความประทับใจระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ โดยเป็นการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยใน 4 หมวด ได้แก่ อาหาร Street Food / คน / ธรรมชาติ / สถานที่ ที่มีความหลากหลายผ่านมุมมองการถ่ายภาพที่แสดงถึงเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ และความแตกต่าง สำหรับภาพถ่ายที่ชนะเลิศ (Grand Prize) ผู้ชนะจะได้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ออสโล-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย (1 ที่นั่ง) และตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวในประเทศไทย (2 ที่นั่ง) ของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ ได้แก่ ภาพของ คุณ Frank Heggernes ชื่อภาพ ”Meaklong Train Market Lady” ภาพจาก Facebook Fascinating Thailand …

ภาพชนะรางวัลประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีไทย” I “Fascinating Thailand” Read More »