คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย

เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเเพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก จากโรงพยาบาลดรัมเมน (Drammen) ของนอร์เวย์ เยือนไทย เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในสาขาที่นอร์เวย์มีความเชี่ยวชาญให้กับสถาบัน/บุคลากรด้านการแพทย์ของไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมครัั้งนี้ นอกจากจะตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้าน Medical Hub ที่รัฐบาลกำลังผลักดันแล้ว ยังจะช่วยนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ Medical Tourism ของไทย โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลสองฝ่ายจะจัดทำแนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันในอนาคต

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by