กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์

สถานทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ จัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเด็กสองวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวิถีที่แตกต่างของแม่ชาวไทยกับวัฒนธรรมของนอร์เวย์

การพูดคุยในครั้งนี้ มุ่งเป้าให้บรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะแม่ชาวไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตรแบบนอร์เวย์ ซึ่งไม่เหมือนกับวีถีของไทย ทั้งเรื่องการใช้คำพูด (ดุด่าขู่ว่ากล่าว) และการแสดงออก (ฟาดตี) จนทำให้หลาย ๆ กรณี เด็กสองวัฒนธรรมที่เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมนอร์เวย์หลายรายกลายเป็นเด็กมีปัญหา (เครียด ซึมเศร้า)

การพูดคุยในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการทำงานของสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของนอร์เวย์ หรือ Barnevernet ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเสมือน “ตัวช่วย” และ “ช่องทางให้คำปรึกษา” เพื่อนำพาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างมุมมองใหม่ให้กับบรรดาแม่ชาวไทย ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอขอบคุณทีมงานสมาคมสตรีไทยทุกท่าน คุณแอม ประธานสมาคม ครูต้อย พี่ดาว ตลอดจนอาจารย์ชนกกมล จากสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ที่กรุณาให้ความรู้ในครั้งนี้

หากบรรดาผู้ปกครองท่านใดเกิดมีความวิตกกังวล ทุกข์ใจ เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานในนอร์เวย์ ทั้งที่อาจเกิดจากข้อจำกัดด้านรายได้ และ/หรือวิกฤติในครอบครัวใหม่ ขอให้ท่านอย่าได้กลัวที่จะนัดหมายเพื่อขอเข้าไปรับคำปรึกษาจากสำนักงาน Barnevernet ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานท่านเอง หรือติดต่อสอบถามสถานทูตฯ ได้เช่นกัน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by