การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดไทย บาร์เก้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโดยรอบมารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวม 64 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 62 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 2 ราย

                                                                                                          

ในการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Bergen ในครั้งนี้ ทีมงานสถานทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมไทยต่าง ๆ (สมาคมวัดไทย บาร์เก้น และสมาคม Thai-Norsk Samfunn Hordaland) ครูปู คุณไอซ์ ครูหนู รวมทั้งอาสาสมัครหลาย ๆ ท่าน ที่ได้มาช่วยงานตลอดสองวันเต็ม ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอกราบนมัสการและขอบคุณคณะสงฆ์ และทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่เมือง Tromsø (รอยืนยันสถานที่) และระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่เมือง Bodø (รอยืนยันสถานที่) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล – รายงาน
(19 กุมภาพันธ์ 2561)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by