การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดไทย บาร์เก้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโดยรอบมารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวม 64 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 62 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 2 ราย

                                                                                                          

ในการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Bergen ในครั้งนี้ ทีมงานสถานทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมไทยต่าง ๆ (สมาคมวัดไทย บาร์เก้น และสมาคม Thai-Norsk Samfunn Hordaland) ครูปู คุณไอซ์ ครูหนู รวมทั้งอาสาสมัครหลาย ๆ ท่าน ที่ได้มาช่วยงานตลอดสองวันเต็ม ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอกราบนมัสการและขอบคุณคณะสงฆ์ และทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่เมือง Tromsø (รอยืนยันสถานที่) และระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่เมือง Bodø (รอยืนยันสถานที่) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล – รายงาน
(19 กุมภาพันธ์ 2561)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest