Month: February 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวทำหนังสือเดินทางในเดือนมีนาคม 2561

เนื่องจากการจองคิวทำหนังสือเดินทางในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเดือนมีนาคม 2561 เต็มหมดแล้ว จึงขอเชิญชวนท่านที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง มารับบริการเพิ่มได้ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ที่สถานทูตฯ โดยส่งชื่อเพื่อทำการสำรองคิวนัดหมาย ที่อีเมล์ supachokey@mfa.go.th  

Thailand to Announce IUU-free Thailand

Bussadee Santipitak, the Ministry of Foreign Affairs orator, declared the Thai government would publicly announce the new Thailand policy freeing it from IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing. To make this possible, Thailand has built upon the transformation of all undertakings during the past three years. Including the improvement of the legal structure and employing …

Thailand to Announce IUU-free Thailand Read More »

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์

สถานทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ จัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเด็กสองวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวิถีที่แตกต่างของแม่ชาวไทยกับวัฒนธรรมของนอร์เวย์ การพูดคุยในครั้งนี้ มุ่งเป้าให้บรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะแม่ชาวไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตรแบบนอร์เวย์ ซึ่งไม่เหมือนกับวีถีของไทย ทั้งเรื่องการใช้คำพูด (ดุด่าขู่ว่ากล่าว) และการแสดงออก (ฟาดตี) จนทำให้หลาย ๆ กรณี เด็กสองวัฒนธรรมที่เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมนอร์เวย์หลายรายกลายเป็นเด็กมีปัญหา (เครียด ซึมเศร้า) การพูดคุยในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการทำงานของสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของนอร์เวย์ หรือ Barnevernet ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเสมือน “ตัวช่วย” และ “ช่องทางให้คำปรึกษา” เพื่อนำพาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างมุมมองใหม่ให้กับบรรดาแม่ชาวไทย ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอขอบคุณทีมงานสมาคมสตรีไทยทุกท่าน คุณแอม ประธานสมาคม ครูต้อย พี่ดาว ตลอดจนอาจารย์ชนกกมล จากสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ที่กรุณาให้ความรู้ในครั้งนี้ หากบรรดาผู้ปกครองท่านใดเกิดมีความวิตกกังวล ทุกข์ใจ เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานในนอร์เวย์ ทั้งที่อาจเกิดจากข้อจำกัดด้านรายได้ และ/หรือวิกฤติในครอบครัวใหม่ ขอให้ท่านอย่าได้กลัวที่จะนัดหมายเพื่อขอเข้าไปรับคำปรึกษาจากสำนักงาน Barnevernet ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานท่านเอง หรือติดต่อสอบถามสถานทูตฯ ได้เช่นกัน

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดไทย บาร์เก้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโดยรอบมารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวม 64 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 62 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 2 ราย                                                                     …

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 Read More »

โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้

ความผันผวนอย่างสูงของอุณหภูมิในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ถนนทั้งในเมืองหลวงและแถบอื่น ๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ลื่นมาก จนยอดผู้บาดเจ็บจากการลื่นล้มมีจำนวนสูงผิดปกติในปีนี้ และจากสถิติห้องฉุกเฉินในกรุงออสโลตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำการรักษาคนเดินเท้ากว่า 48 คน/วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะบาดเจ็บจากกระดูกร้าวและหักที่บริเวณข้อมือ เนื่องจากผู้บาดเจ็บพยายามยันตัวเองในขณะที่ล้มลง รองลงมา คือ กระดูกสะโพกร้าว โดยในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Akershus ได้ทำการผ่าตัดกระดูกสะโพกให้คนไข้ไปแล้วกว่า 94 ครั้ง ซึ่งปกติการผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ 60 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ในกรุงออสโล มีการโรยก้อนกรวดไปแล้วกว่า 22,000 ตัน บนถนนตลอดฤดูหนาวที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอให้ทุก ๆ ท่านระมัดระวังในการเดินทางเท้าในช่วงหน้าหนาวนี้ ที่มา: http://norwaytoday.info/news/unusually-high-number-injuries-oslo-far-year/