งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดงานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมด้านกฎหมายโดยองค์กร JURK-Legal Advice for Women ของนอร์เวย์เพื่อนำความรู้ด้านกฎหมายไปเผยแพร่ต่อให้กับสตรีไทยในนอร์เวย์ทั่วประเทศ
สมาคมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมไทย-นอร์เวย์ เมืองฮอร์ดาแลนด์ สมาคมไทยจากเมืองเชอร์ดอล เขตทรินเดลัทเหนือ สมาคมสตรีไทยออสโล สมาคมไทยฟอร์เรนนิ่ง Hedmark สมาคมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเมืองทูเทน สมาคมไทยจากเมือง Narvik สมาคมไทยจากเมือง Kirkenes และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในการมอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by