การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือและร่วมกันหาทางแก้ไข
ประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ดำเนินโครงการร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขั้วโลกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว โดยได้นำคณะอาจารย์เดินทางไปหารือเรื่องความร่วมมือกับ UNIS ที่เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard ทางเหนือของนอร์เวย์ และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Svalbard Science Conference ณ กรุงออสโล

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by