สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2560

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2560

โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางไทย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09:00 – 18:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:00 น.

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการทำหนังสือเดินทางโปรดติดต่อสถานทูตฯทาง อีเมล์: thaivisa@online.no หรือโทรศัพท์  2212 8669 ระหว่างเวลา 13:30 – 16:00 น. (ติดต่อ คุณสรัญญา)

(ระบุ: ชื่อนามสกุล, อายุ, เบอร์โทร์และอีเมล์ติดต่อ, วันเดือนหมดอายุของหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน )

ทั้งนี้เนื่องจากสามารถรับคำร้องใด้จำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

  1. งานทะเบียนราษฎร์ การรับคำร้องจดทะเบียนเกิด และอื่นๆ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 16:00 – 18:00 น.

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเกิดและยื่นคำร้องงานทะเบียนราษฎร์อื่นๆ โปรดนัดหมายโดยตรงกับสถานทูตฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมาที่ อีเมล์: thaivisa@online.no หรือโทรศัพท์  2212 8669 ระหว่างเวลา 13:30 – 16:00 น. (ติดต่อ คุณสรัญญา)

สถานที่จัดงาน

Revegården, Saupstadringen 57 C, 7078 Saupstad

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by