เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และพุทธศาสนิกชนในนอร์เวย์เข้าร่วมในพิธี ณ วัดไทยนอร์เวย์

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2560  รวม 30 วัน มีสามเณรอายุระหว่าง 7-15 ปี จำนวน 7 รูป เข้ารับการบรรพชา และพำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิชาพระพุทธศาสนา ณ วัดไทยนอร์เวย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในนอร์เวย์ได้มีโอกาสศึกษาอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติ

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by