การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมือง (Moss)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุประจำเมืองมอส โดยมีนาย Tage Pettersen นายกเทศมนตรีเมืองมอส ชาวนอร์เวย์และชุมชนไทยในเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมชม

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในนอร์เวย์อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง บางคนได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง  ผู้สูงอายุในนอร์เวย์ที่ประสบปัญหาภาวะซึมเศร้า เนื่องจากสุขภาพไม่ดี ความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวมาอยู่คนเดียว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางด้านอารมณ์ ซึ่งกิจกรรมสันทนาการด้านดนตรีและการแสดงมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะดังกล่าวได้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงนำคณะนาฏศิลป์มาจัดแสดงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุและเชิญชวนญาติพี่น้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำศูนย์ไปเที่ยวประเทศไทย

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by