งานเทศกาลไทยในนอร์เวย์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2560 ณ ลานสาธารณะยังสตอร์เก้ (Youngstorget) กรุงออสโล โดยมีนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีนายกิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนนอร์เวย์ โดยเฉพาะอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลไม้ไทย และสินค้าไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกคูหาทั้งสิ้นกว่า 50 คูหา และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริกษัทการบินไทย จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศักยภาพทางด้านการบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยในฐานะ Medical Hub รวมทั้งส่งเสริมความนิยมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวและข้าวกล้องของไทยโดยบูธสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย การสาธิตมวยไทย ทั้งนี้ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยได้รับการสนับสนุนจากคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนชุมชนไทยในเมืองต่างๆ ในนอร์เวย์

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by