การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมืองโพสกรุน (Porsgrunn)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองโพสกรุน (Porsgrunn)  โดยมีนาย Robin Kåss นายกเทศมนตรีเมืองโพสกรุน ชาวนอร์เวย์และชุมชนไทยในเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมชม

ไทยและนอร์เวย์มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกันมายาวนานกว่า 112 ปี นับตั้งแต่ปี 2448 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสที่กรุงออสโลและเมืองเบรวิค เพื่อไปยังนอร์ทเคป สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความตั้งใจที่จะนำคณะนาฏศิลป์มาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เมืองโพสกรุนซึ่งปกครองเขตเมืองเบรวิคในปัจจุบัน

ปัจจุบันความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศได้ขยายตัวไปในหลากหลายมิติ ทั้งในระดับพระราชวงศ์ ภาครัฐบาล เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ นอร์เวย์ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับไทยในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนอร์เวย์เดินทางไปประเทศไทยสูงถึง 150,000 คน ประกอบกับการที่มีคนไทยอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ถึง 20,000 คน การจัดงานแสดงวัฒนธรรมไทยหรืองานเทศกาลไทยในนอร์เวย์จึงได้มีส่วนสำคัญที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและรับรู้ในหมู่ชาวนอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by