Month: January 2016

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2560

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560