บริการด้านกงสุล

Menu

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กำหนดจะให้บริการกงสุลสัญจร ในประเทศนอร์เวย์ และประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 2562 ดังนี้

1) เมือง Bergen ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
2) เมือง Trondheim ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 เมษายน 2562
3) เมือง Alesund ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 พ.ค. 2562
4) ไอซ์แลนด์/กรุง Reykjavik (ครั้งที่ 1) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
5) เมือง Kirkenes ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 สิงหาคม 2562
6) ไอซ์แลนด์/กรุง Reykjavik (ครั้งที่ 2) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 สิงหาคม 2562
 7) เมือง Kristiansand ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม – 1  กันยายน 2562

 

 

โดยจะให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นหลัก และรับคำร้องด้านนิติกรณ์ (ไม่รับคำร้องวีซ่า) รวมทั้งจะมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยด้วย

“โครงการกงสุลสัญจร” มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่กระจายตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงออสโล โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนไปตามเมืองต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ

บริการด้านกงสุล

Menu