เปิดเพิ่มช่องทางในการจองที่พักสำหรับการกักตัวสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ขณะนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
สามารถศึกษาข้อมูลและจอง ที่พักสำหรับการกักตัวใน ASQ หรือ ALQ ผ่านทางเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

อนึ่ง หากท่านไม่ประสงค์จองที่พักผ่านเว็บไซต์ข้างต้น ท่านยังคงสามารถศึกษาข้อมูล ASQ และ ALQ จาก
https://bit.ly/3556nel และติดต่อเพื่อจองที่พักสำหรับกักตัวกับโรงแรมโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถใช้บริการ ASQ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ ALQ เฉพาะในจังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ ALQ ในจังหวัดภูเก็ต เท่านั้น และขณะนี้ ยังไม่สามารถใช้บ้านเป็นที่กักตัว

เมนูหลัก

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.