บริการด้านกงสุล

Menu

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดปิดทำการในวันหยุดราชการ ปี 2562 ดังนี้

เดือนวันที่วันวันหยุด
มกราคม1อังคารวันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์19อังคารวันมาฆบูชา
มีนาคม
เมษายน8จันทร์วันหยุดชดเชยวันจักรี
 15จันทร์วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 18พฤหัสMaundy Thursday
 19ศุกร์Good Friday
พฤษภาคม1พุธวันแรงงาน
 6จันทร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ถวายพระพรชัยมงคลฯ)
 17ศุกร์วันชาตินอร์เวย์
 20จันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
มิถุนายน10จันทร์Whit Monday
กรกฎาคม16อังคารวันอาสาฬหบูชา
 29จันทร์วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิงหาคม12จันทร์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กันยายน
ตุลาคม14จันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 23พุธวันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
ธันวาคม5พฤหัสวันชาติไทย
 25พุธวันคริสมาสต์
 26พฤหัสBoxing Day
 31อังคารวันสิ้นปี

บริการด้านกงสุล

Menu